Finnish-English translations for neuvotella

 • negotiate
  us
  We can negotiate in every area, but we cannot negotiate with nature. Voimme neuvotella kaikilla aloilla, mutta luonnon kanssa emme voi neuvotella. They can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science. He voivat neuvotella keskenään - me voimme neuvotella keskenämme, mutta emme voi neuvotella tieteen kanssa. Perhaps we should negotiate with them.' Ehkä meidän pitäisi neuvotella heidän kanssaan."
 • confer
  Nobody seems to me to be offering to negotiate concerning our demands over and above the Intergovernmental Conference. Mielestäni kukaan ei näytä tarjoavan mahdollisuutta neuvotella hallitustenvälistä konferenssia koskevista vaatimuksistamme. We are beginning to negotiate with the major players without whom the success of the Copenhagen Conference cannot be assured. Alamme neuvotella niiden tärkeimpien toimijoiden kanssa, joita ilman Kööpenhaminan konferenssin menestystä ei voida taata. As far as the necessary expenditure for Afghanistan and the Global Health Fund is concerned, I believe we should use the flexibility instrument and confer with the Council. Afganistania ja Maailman terveysrahastoa koskevien tarvittavien menojen osalta meidän pitäisi mielestäni käyttää joustovälinettä ja neuvotella siitä neuvoston kanssa.
 • consult
  Rule 115 allows the President to consult the House. Työjärjestyksen 115 artiklassa puhemiehen sallitaan neuvotella parlamentin kanssa. I do not understand why we should consult again. En ymmärrä, miksi meidän pitäisi vielä neuvotella. The fact is, we shall need further consultations. Meidänhän tarvitsee neuvotella edelleen.
 • hinnasta) bargain
 • treat
  us
  I trust that the terrorists who have returned to our streets will never be treated with and that the lessons of the past will be learnt and rectified. Luotan siihen, että kaduillemme palanneiden terroristien kanssa ei ikinä neuvotella ja että menneisyyden virheistä opitaan ja että ne korjataan. Ciceros writing treats mainly of old age and personal duty.The article treated feminism as a quintessentially modern movement.
 • advise
  us
  The dentist advised me to brush three times a day.The dentist advised brushing three times a day.We were advised of the risk.
 • bargain
  us
  Too much violence, not enough talks, and a Palestinian state much reduced in size into the bargain. Se on liian väkivaltainen, siinä ei neuvotella tarpeeksi, ja kaiken kukkuraksi palestiinalaisvaltion kokoa pienennetään liikaa. Turkey's obligations towards the European Union are very specific and are not subject to bargaining. Turkin velvoitteet Euroopan unionia kohtaan on määritelty erittäin täsmällisesti eikä niistä neuvotella. to buy a thing at a bargain
 • huddle
  us
  The sheep huddled together seeking warmth

Definition of neuvotella

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net