Finnish-English translations for oletettu

 • alleged
  us
  To combine, as one sees fit, martial law with something alleged to be criminal law is utterly intolerable. On täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että oletettu rikosoikeus ja sotaoikeus sekoitetaan oman mielen mukaan. However, it is now going to be modified for the second time in just a few months because of what is alleged to be an urgent matter. Nyt sitä sitten kuitenkin muutetaan toistamiseen vain muutaman kuukauden kuluessa, koska asian on oletettu olevan kiireellinen. The main argument put forward in favour of this position is the alleged catastrophic risk of a weapon firing accidentally during flight. Pääasiallinen argumentti tämän kannan puolesta on oletettu katastrofaalinen riski, että ase laukeaa vahingossa lennon aikana.
 • assumed
  us
  If you have a real or assumed external enemy, things are relatively simple. Kun on olemassa todellinen tai oletettu ulkoinen vihollinen, asiat ovat suhteellisen yksinkertaisia. Just as Mrs Škottová said, most of the financing is assumed to be coming from the Structural Funds and the EU research programmes. Aivan kuten Škottová totesi, pääosan rahoituksesta on oletettu tulevan rakennerahastoista ja EU-tutkimusohjelmista. As Mr Fabra Vallés has explained, instead of improvements, we have seen new information come to light which seems to show that the financial damage is far worse than we had hitherto assumed. Niin kuin esittelijä Fabra Vallés toteaa, parannusten sijasta esiin on noussut uusia tietoja, jotka näyttävät viittaavan vielä paljon suurempiin taloudellisiin vahinkoihin kuin tähän asti on oletettu.
 • putative
 • supposedThis supposed watchdog has been very effectively muzzled. Tämä oletettu vahtikoira on hyvin tehokkaasti vaiennettu. This secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now. Tällainen salailu ja liikesalaisuuksien oletettu suojelu loppuu tässä ja nyt. Secondly, the supposed creditor protection: creditors who depend on the annual balance sheet are in the minority. Toiseksi oletettu velkojien suoja: velkojat, jotka ovat riippuvaisia tilinpäätöksestä, ovat vähemmistössä.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net