Finnish-English translations for osaaminen

 • know-how
  Another point is the know-how in the EU delegations. Toinen kysymys on EU:n lähetystöjen osaaminen. We are not authorized to extend these contracts, so in other words, know-how also flushes through quickly. Meillä ei ole edes oikeutta jatkaa näitä sopimuksia, joten tietämys ja osaaminen vaihtuvat hyvin nopeasti. For this reason it is important to include Ukraine in the common market and make the know-how developed in the EU available to it. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa Ukraina mukaan yhtenäismarkkinoille ja antaa EU:ssa kehitetty osaaminen sen käyttöön.
 • skilfulness
 • competence
  Whilst we have to use the Member States’ competences, this is something we have to bring together at the European level. Samalla kun meidän on hyödynnettävä jäsenvaltioiden osaamista, kaikki tämä osaaminen on koottava yhteen Euroopan tasolla. I mention the relationship to scientific projects deliberately, because competences in the field of science, including scientific principles and methods, are among the key competences. Mainitsen tarkoituksellisesti yhteyden tutkimushankkeisiin, sillä tutkimusalan osaaminen ja siihen liittyvät tutkimusperiaatteet ja tutkimusmenetelmät kuuluvat avaintaitoihin. That question is out with the competence of this court and must be taken to a higher court.
 • expertise
  us
  High levels of skills and expertise and the knowledgebased economy are, and must be, the foundation of European society now and in the future. Korkea osaaminen ja tietopohjainen talous ovat ja niiden on oltava jatkossakin eurooppalaisen yhteiskunnan kivijalka. This decisive factor in making maritime careers attractive should therefore help Europe to protect its maritime expertise. Merialan ammattien on oltava kiinnostavia, jotta merialan osaaminen säilyy Euroopassa. A woman always has to do something extra to prove herself - expertise on its own is not enough, her entire circumstances play a part. Naisten on aina osoitettava taitonsa erikseen, ratkaisevaa ei ole ainoastaan osaaminen vaan koko elämäntilanne.
 • pragmaticss

Definition of osaaminen

Examples

 • Suomessa on maailmanluokan osaamista.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net