Finnish-English translations for palkkio

 • remuneration
  What is really important is that all Members receive equal remuneration. On erittäin tärkeää, että kaikille jäsenille maksetaan yhtäläinen palkkio. The remuneration of donations could be counter-productive in terms of quality. Luovutuksesta maksettava palkkio voi vaikuttaa kielteisesti veren laatuun. I do not entirely understand why the rapporteur responded so vehemently to the proposal by some Members that our remuneration should be based on a judge's salary. En ymmärrä täysin, miksi esittelijä reagoi niin tunneperäisesti siihen muutamien kollegojen ehdotukseen, että palkkio määräytyisi tuomarin palkan pohjalta.
 • bounty
 • compensation
  us
  This compensation could even be substantial, but for many of our group, the extension of the patent by another six months went a little too far. Palkkio voisi olla jopa huomattava, mutta monien ryhmämme jäsenten mielestä patentin voimassaolon jatkaminen kuudella kuukaudella oli hieman liiallista. Of course, everyone is agreed that medicinal products for paediatric use must be developed and that their manufacturers must be given reasonable compensation for research they carry out into them. Kaikki ovat tietenkin sitä mieltä, että lastenlääkkeitä on kehitettävä ja että valmistajille on annettava kohtuullinen palkkio lastenlääkkeitä koskevista tutkimuksista.
 • consideration
  us
  After much consideration, I have decided to stayConsideration of environmental effects is needed when choosing materialYou showed remarkable consideration in giving up your place for your friend
 • fee
  us
  Another area of concern is the temporary-to-permanent contract fee. Toinen huolenaihe on palkkio, joka aiheutuu muutettaessa väliaikainen työsopimus vakituiseksi.
 • honorarium
 • incentive
  That should provide the European biotechnological industry with enough incentive and reward, and many of its representatives echo that assessment. Tämän pitäisi olla eurooppalaiselle biotekniikan alan teollisuudelle riittävä yllyke ja palkkio; monet teollisuuden edustajat näkevätkin sen niin. What is important is the incentive to promote energy saving, partly through the somewhat commonplace form, of the efficient distribution and economical use of water resources. Tärkeää on palkkio, joka houkuttelee energiansäästöön vaikka sitten niinkin banaalissa muodossa kuin vedenkulutuksen vähentämisessä ja sen järkevässä jakelussa. I have no incentive to do housework right now
 • pay-off
 • premium
  Permanent abandonment premium for winegrowers Viljelyaloista luopumista koskeva palkkio We have calculated that this premium alone cost EUR 200 000 million. Olemme laskeneet, että pelkästään tämä palkkio on maksanut 200 000 miljoonaa euroa. The thing is, we had this sort of premium in 1996 and in later years. Asia on näin: meillä oli käytössä tällainen palkkio vuonna 1996 ja sitä seuraavina vuosina.
 • reward
  us
  Such a concept is a reward for good environmental behaviour. Tällainen malli on palkkio hyvästä ympäristönsuojelun tasosta. That would be a tangibly painful reward for the organisers of 19 December. Se olisi konkreettisen tuskallinen palkkio joulukuun 19. päivän järjestäjille. That is exactly what they do, and nothing could be rewarded less in the prices currently being achieved at market. Juuri sitä he tekevät, eikä mikään voisi olla surkeampi palkkio kuin nykyisin markkinoilla saatavat hinnat.
 • stipend
  My stipend for doing public service is barely enough to cover living expenses.

Definition of palkkio

 • kertakorvaus saavutuksesta tai teosta

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net