Finnish-English translations for puhua

 • speak
  us
  Who should speak for the euro? Kenen pitäisi puhua euron nimissä? Could I speak, Madam President? Saisinko puhua, arvoisa puhemies? Therefore, please, let me speak. Pyydän siksi, antakaa minun puhua.
 • talk
  us
  It is not worth talking about. Tällaisesta ei kannata edes puhua. I could have talked about Japan. Olisin voinut puhua vielä Japanista. But let me talk about the future. Haluaisin kuitenkin puhua tulevaisuudesta.
 • address
  uk
  us
  I want to address a second point. Haluaisin puhua vielä toisesta asiasta. I would like to address a few points. Haluaisin puhua muutamasta asiasta. I want to address the issue of shelter. Seuraavaksi haluan puhua suojien toimittamisesta.
 • collar
  us
  Make sure your dog has a collar holding an identification taga collar of brawnA nylon collar kept the bolt from damaging the surface underneath
 • converse
  a converse propositionAll trees are plants, but the converse, that all plants are trees, is not true.
 • deliver
  us
  A member of the Chad Parliament was supposed to deliver a speech on the oil project in Dobabecken at 9.30 a.m. on the Friday. Perjantaina klo 9.30 erään Tsadin parlamentin jäsenen oli määrä puhua siellä Doban alueen öljyhankkeesta. Mr Bangemann was to deliver two statements: on the Commission's position on transatlantic relations and on the Echelon system. Komissaari Bangemannin piti puhua kahdesta julkilausumasta: komission kannasta transatlanttisiin suhteisiin sekä Echelon-järjestelmästä. Mr President, at the start of this afternoon's sitting, I asked for the list of the 27 cases referred to UCLAF so that Parliament could deliver an informed opinion tomorrow. Arvoisa puhemies, pyysin tämän iltapäivän istunnon alussa UCLAFille lähetettyä luetteloa 27 tapauksesta, jotta parlamentti voisi puhua tosiasioiden perusteella.
 • have a word
  Mr President, I have just been able to have a word with the rapporteur, and as I understand it, we shall be very happy if the Crowley report and the Fayot report can be voted on in May. Arvoisa puhemies, minulla oli juuri mahdollisuus puhua esittelijän kanssa, ja ymmärsin, että jos Crowleyn ja Fayot'n mietinnöistä voitaisiin äänestää toukokuussa, se tyydyttäisi myös meitä. I think we should have a word.She knew she was in big trouble when the teacher asked to have a word with her after class.
 • orate
 • talk someone into something
  She talked him into making the investment.
 • tell
  us
  We have to start telling people the truth. Meidän on alettava puhua ihmisille totta. If you wish to speak, please tell me which Rule you wish to invoke. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, kertokaa minulle, minkä artiklan nojalla haluatte puhua. I can already tell you that I will be here once again when you produce a directive on film. Ilmoitan teille jo etukäteen, että aion puhua täällä uudelleen, jos ehdotatte elokuvaa koskevaa direktiiviä.
 • touch base
  Touch base with your boss before you start work to make sure you understand the project
 • voice
  us
  The EU wants to speak with one voice. EU haluaa puhua yhdellä äänellä. That is why Europe should speak with one voice at the summit. Siksi Euroopan pitäisi puhua huippukokouksessa yhdellä äänellä. We must be the voice of the women who have been denied the right to have a voice. Meidän on toimittava niiden naisten äänenä, joilta kielletään oikeus puhua.
 • voice/translations

Definition of puhua

Examples

 • Matti on lupautunut puhumaan illan juhlassa.
 • Hän puhuu ensimmäistä kertaa tuleville kannattajilleen
 • Me puhuimme ainakin tunnin
 • Puhutko englantia?

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net