Finnish-English translations for roomalaiskatolinen

  • Roman CatholicThe Roman Catholic Church has largely been driven underground. Roomalaiskatolinen kirkko on pakotettu toimimaan suurimmaksi osaksi maan alla. Only the day before yesterday, for example, Bishop Jia Zhiguo, an underground Roman Catholic bishop in China, was arrested. Vasta toissapäivänä pidätettiin esimerkiksi piispa Jia Zhiguo, Kiinassa maanalaisesti toimiva roomalaiskatolinen piispa. Mr President, I noticed that Mr Kirkhope did not describe the IRA, and nor indeed did Mr Allister, as a fundamentalist Roman Catholic organisation, and they were quite right not do so. Arvoisa puhemies, panin merkille, ettei jäsen Kirkhope – eikä itse asiassa jäsen Allisterkaan – sanonut IRA:n olevan fundamentalistinen roomalaiskatolinen järjestö, ja siinä he tekivät aivan oikein.
  • Catholic
    us
    The Roman Catholic Church has largely been driven underground. Roomalaiskatolinen kirkko on pakotettu toimimaan suurimmaksi osaksi maan alla. The Catholic Church and many other confessions are our allies in the fight to ensure respect for human dignity. Roomalaiskatolinen kirkko ja monet muut uskontokunnat ovat liittolaisiamme taistelussa ihmisarvon kunnioittamisen varmistamiseksi. Only the day before yesterday, for example, Bishop Jia Zhiguo, an underground Roman Catholic bishop in China, was arrested. Vasta toissapäivänä pidätettiin esimerkiksi piispa Jia Zhiguo, Kiinassa maanalaisesti toimiva roomalaiskatolinen piispa.
  • Latin
    us

Definition of roomalaiskatolinen

  • suurimman kristillisen kirkkokunnan, katolisen kirkon, opin mukainen tai siihen liittyvä

Synonyms

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net