Finnish-English translations for saatavilla

 • available
  us
  A hotel business has best available technology for sewage. Hotelliyrityksessäkin on " parasta saatavilla olevaa tekniikkaa" jätevettä varten. What exactly is available to us? Mitä meillä itse asiassa on saatavilla? This technology is available now. Tämä teknologia on nyt saatavilla.
 • forthcoming
  us
  Some results have already been forthcoming. Joitakin tuloksia on jo saatavilla. We have had many promises and reports from the Commission, yet little concrete action has been forthcoming. Olemme saaneet monia lupauksia ja raportteja komissiosta; monia konkreettisia toimia ei kuitenkaan ole saatavilla. It is therefore necessary to continue to make advances so that statistical data on the environment is increasingly reliable and forthcoming. Tästä syystä asiassa on edistyttävä, jotta ympäristöä koskevat tilastotiedot olisivat luotettavampia ja jotta ne olisivat saatavilla.
 • on hand
  If you have cornstarch on hand, use it; otherwise, try a little flour.
 • up
  us
  That register will be kept up-to-date and made available online. Rekisteri pidetään ajan tasalla, ja se on saatavilla verkossa. We are backing up our strategy with available foreign-policy tools. Tuemme strategiaamme saatavilla olevin ulkopolitiikan välinein. We also need clarity on the pledge to scale up universal access to HIV/Aids. Meidän on selkeytettävä myös lupausta, jonka mukaan HIV:n/aidsin hoidon on oltava kaikkien saatavilla.
 • at hand
  Evidence at hand suggests that post-enlargement intra-EU mobility has not led - and is unlikely to lead - to serious labour market disturbances. Saatavilla olevan näytön mukaan EU:n sisäinen liikkuvuus laajentumisen jälkeen ei ole johtanut - eikä todennäköisesti johda - vakaviin häiriöihin työmarkkinoilla. I dont have the information at hand, but I can look it up.
 • unavailable
  And medicines are often unavailable altogether. Usein lääkkeitä ei edes ole lainkaan saatavilla. Still, the protection is a problem: it is either unavailable or too costly. Suojautuminen taudilta on silti ongelmallista. Sitä ei joko ole saatavilla tai se on liian kallista. The politicians must be able to decide, even when the scientific evidence is unavailable. Poliitikkojen pitää kyetä tekemään päätös silloinkin, kun tieteellistä näyttöä ei ole saatavilla.
 • unobtainable

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net