Finnish-English translations for saatavilla oleva

  • available
    us
    Is this the best instrument available? Onko se paras saatavilla oleva väline? However, gas is not the only energy resource available to European states. Maakaasu ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisten valtioiden saatavilla oleva energianlähde. But Mr Blokland should please define the 'best available technology' in Europe for me. Bloklandin on kyllä syytä määritellä " paras saatavilla oleva tekniikka" Euroopassa.
  • accessible
    Citizens must find the new instrument easy to use, accessible and credible. Uuden välineen on oltava kansalaisten mielestä helppokäyttöinen, saatavilla oleva ja uskottava. It is therefore essential to come up with a more accessible form of scoreboard that could also be used by citizens interested in internal market matters. Siksi on olennaista laatia tulostaulusta paremmin saatavilla oleva muoto, jota myös sisämarkkinoihin liittyvistä asioista kiinnostuneet kansalaiset voisivat käyttää. Education and care for young children, which are widely accessible, inclusive and of high quality, help first of all to reconcile family and working life. Laajasti saatavilla oleva, kattava ja laadukas pienten lasten kasvatus ja hoito auttavat ennen kaikkea sovittamaan perhe- ja työelämän yhteen.
  • obtainable

Definition of saatavilla oleva

  • sellainen, joka on jonkun ulottuvilla tai mahdollista saada lähes vaivatta

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net