Finnish-English translations for sangen

 • pretty
  us
  This leads in effect to some pretty ridiculous situations. Tämä aiheuttaa todellisuudessa joitakin sangen naurettavia tilanteita. Some of the debates were pretty lively, but although I now live in Normandy, I come from the south, and sometimes my southern temperament wins out over the more balanced Norman approach. Jotkin keskustelut olivat sangen vilkkaita, mutta vaikka nyt asun Normandiassa, tulen etelästä, ja joskus eteläinen temperamenttini saa voiton tasapainoisemmasta normandialaisesta lähestymistavasta. "Well stop at the knife store a look at the sharp pretties.
 • quite
  us
  The system quite simply works. Järjestelmä sangen yksinkertaisesti toimii. This is quite a major investment. Se on sangen huomattava investointi. I think that is quite significant. Mielestäni se on sangen merkittävää.
 • very much
  We very much hope that the Swiss people themselves will give their blessing in the referendum scheduled for May 21. Toivomme sangen lujasti, että Sveitsin kansa antaa niille siunauksensa 21. toukokuuta pidettävässä kansanäänestyksessä. In the directive that results from your common position, the opt-out is not like the one laid down in 1993, which was temporary, conditional and very much one-off. Yhteisestä kannastanne juontuvassa direktiivissä opt-out-järjestely ei ole sellainen kuin mistä säädettiin vuonna 1993, sillä se oli väliaikainen, ehdollinen ja sangen laajalti ainutkertainen.

Definition of sangen

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net