Finnish-English translations for suorittaa

 • execute
  us
  I agree that the Community institutions require adequate human resources to be able to execute their new tasks properly. Olen samaa mieltä siitä, että yhteisön toimielimet tarvitsevat asianmukaiset henkilöstöresurssit voidakseen suorittaa tehtävänsä kunnolla. There are certain states where it is lawful to execute prisoners convicted of certain crimes.Your orders have been executed, sir!
 • accomplish
  us
  to accomplish a design, an object, a promise
 • absolve
  us
  You will absolve a subject from his allegiance
 • run
  us
  The Court of Auditors found that under certain circumstances the EDPS may run the risk of making incorrect payments to staff. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tietyissä olosuhteissa Euroopan tietosuojavaltuutettu voi ehkä suorittaa virheellisiä maksuja henkilöstölle. Run, Sarah, run!The horse ran the length of the track
 • conductMr President, I should like to conduct a little experiment. Arvoisa puhemies, haluan suorittaa pienen kokeen.Pakistan has announced that it will conduct its own nuclear weapons tests. Pakistan puolestaan on ilmoittanut aikovansa suorittaa omia ydinkokeita. I hope that, in future, assessments are conducted by a committee of experts. Toivon, että vastaisuudessa arvioinnit suorittaa asiantuntijaryhmä.
 • last
  us
  First of all last year's resolution concluded that the personnel services in charge of the control were seriously understaffed. Ensinnäkin viime vuoden päätöslauselmassa todettiin, että ne henkilöstöyksiköt, joiden piti suorittaa tarkastuksia, olivat täysin alimiehitettyjä. Critical situations, such as occurred with the 400 Eritreans who were on the verge of being expelled en masse from Libya last summer, must not happen again. Senkaltaisia kriittisiä tilanteita, joka tapahtui, kun viime kesänä aiottiin suorittaa 400 eritrealaisen joukkokarkotus Libyasta, ei saa enää tapahtua. The Council should intervene to save the life of the last surviving Greek seaman in jail in Egypt, who should be allowed to serve out his sentence in a Greek jail. Neuvoston täytyy puuttua asiaan ja pelastaa viimeisen elossa olevan Egyptissä vangitun kreikkalaisen merimiehen henki, niin että hän voi suorittaa rangaistuksensa loppuun kreikkalaisessa vankilassa.
 • operate
  us
  The SIS operates as an information system that enables the competent authorities in the Member States to investigate and receive alerts on persons and on objects. SIS toimii tietojärjestelmänä, joka antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden suorittaa tutkimuksia ja ottaa vastaan sekä henkilöitä että esineitä koskevia ilmoituksia. Under the principle of subsidiarity, the Member States should decide how and by whom services shall be carried out, define levels and quality and the way rules operate. Jäsenvaltioiden on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti päätettävä, kuka suorittaa palvelut ja miten se tapahtuu, määriteltävä palvelujen taso ja laatu sekä menettelytapa maksumenettelyjen osalta. to operate a machine
 • perform
  us
  We have a democratic duty to be here and perform our duties. Meillä on demokraattinen velvollisuus olla täällä ja suorittaa tehtävämme. This Protocol provides the IAEA with enhanced and tougher powers to perform inspections. Lisäpöytäkirjassa IAEA:lle annetaan laajemmat ja vahvemmat valtuudet suorittaa tarkastuksia. Especially in relation to the 'stress tests' to be performed on nuclear plants in Europe. Erityisesti suhteessa "stressitesteihin", joita on tarkoitus suorittaa Euroopan ydinvoimalaitoksissa.
 • perpetrate
 • round
  us
  The next round of EU-wide bank stress tests will be conducted in the next months by the newly established European Bank Authority (EBA). EU:n laajuisen pankkien stressitestien seuraavan kierroksen suorittaa tulevien kuukausien aikana vastikään perustettu Euroopan pankkiviranomainen (EPV). We sat at a round table to make conversation easierThe ancient Egyptian demonstrated that the Earth is round, not flat
 • transactFrom 1 January 1999 all non-cash transactions can be carried out in the euro denomination. 1. tammikuuta 1999 lähtien kaikki muu kuin käteiskauppa voidaan suorittaa euroina. We also hope that, for transactions to be secure, the unification of rules on conflict of laws should precede the unification of the substantive rules. Toivomme myös, että liiketoimet voidaan suorittaa turvallisesti siten, että lainvalintasääntöjen yhdistäminen edeltää aineellisten sääntöjen yhdistämistä. This too has been the subject of false allegations to the effect that 4 000 officials were able to carry out transactions directly and, as it were, on their own authority. Myös tästä on ollut liikkeellä vääriä väitteitä, joiden mukaan 4 000 virkamiestä voisi suorittaa toimia suoraan ja omavaltaisesti.

Definition of suorittaa

Examples

 • Suorittaa jokapäiväiset aamutoimet.
 • ~ tutkinto
 • ~ rangaistus
 • ~ velvollisuutensa
 • ~ vahingonkorvaus
 • ~ allekirjoitus par. allekirjoittaa
 • ~ juoksu par. juosta
 • ~ korjauksia par. tehdä korjauksia, korjata

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net