Finnish-English translations for tarkasti

 • accuratelyIs it possible to define accurately what it means? Voidaanko määritellä tarkasti, mikä se on? Sir Leon has just described the background very accurately. Arvoisa komissaari Brittan, tehän kuvasitte tapahtumia juuri hyvin tarkasti. A text worded clearly, accurately and in detail is one of these. Selkeästi, tarkasti ja yksityiskohtaisesti muotoiltu teksti on yksi näistä.
 • acutely
  us
  You have conveyed these anxieties perfectly and, believe me, I am acutely aware of them. Olette tuoneet nämä huolenaiheet esiin täydellisesti, ja uskokaa minua, minä tiedän tarkasti, mitä ne ovat. The Commission is acutely aware of this situation and of the need for people to feel basic security in difficult times of change. Komissio on tarkasti selvillä tilanteesta ja ihmisten perusturvallisuuden tarpeesta vaikeina muutosaikoina. In order that this proposal should not remain merely a political project, we must be acutely aware of the views of all interested parties. Jotta asianomainen ehdotus ei jäisi pelkäksi poliittiseksi hankkeeksi, on otettava tarkasti huomioon kaikkien osapuolten näkemykset.
 • carefully
  us
  We shall be watching carefully. Seuraamme tilannetta hyvin tarkasti. I think we are listening carefully. Kuuntelemme asian käsittelyä tarkasti. I listened carefully to your comments. Kuuntelin huomautuksianne tarkasti.
 • closely
  us
  We are following this closely. Seuraamme tilannetta tarkasti. We will be watching very closely. Seuraamme teitä hyvin tarkasti. We have to follow this very closely. Meidän on seurattava tätä erittäin tarkasti.
 • exactly
  us
  What exactly do you mean by this? Mitä tarkasti ottaen tarkoitatte tällä? We know exactly what the problem is. Tiedämme tarkasti, mikä ongelma on. But what does this mean exactly? Mutta mitä tällä tarkasti ottaen tarkoitetaan?
 • precisely
  us
  We know precisely which substances destroy ozone. Tiedämme tarkasti, mitkä aineet tuhoavat otsonia. Exemptions are only permitted in precisely defined cases. Poikkeukset sallitaan vain tarkasti määritellyissä tapauksissa. Let me begin by specifying precisely what we are debating. Haluaisin aloittaa toteamalla hyvin tarkasti, mistä me täällä keskustelemme.

Definition of tarkasti

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net