Finnish-English translations for tiedustella

 • enquire
  European citizens are not entitled to enquire where these data are. EU:n kansalaisilla ei ole oikeutta tiedustella, missä nämä tiedot ovat. - (LT) I would like to enquire about other measures to protect young people from addiction. - (LT) Haluan tiedustella muista toimenpiteistä, joilla nuoria suojellaan riippuvuuksilta. Mr President, I would like to enquire how Commissioners perceive their constitutionally delicate position. Arvoisa puhemies, haluan tiedustella, miten komission jäsenet suhtautuvat perustuslaillisesti arkaluonteiseen asemaansa.
 • inquire
  us
  I am at your disposal to further inquire about the exact details of the ratification process in Turkey, but the essence of the matter is really that the declaration by Turkey is simply unilateral. Voitte tiedustella minulta tarkempia yksityiskohtia Turkin ratifiointiprosessista, mutta keskeistä asiassa on oikeastaan se, että Turkin julistus yksinkertaisesti on yksipuolinen.
 • probe
  They launched a probe into the cause of the accident.Insert the probe into the soil and read the temperature.If you probe further, you may discover different reasons.
 • query
  The teacher answered the student’s query concerning biosynthesisThe database admin switched on query logging for debugging purposes
 • reconnoiter
  us
  Our scout will reconnoiter the path ahead of our troops.The pilot reported the findings of his reconnoiter
 • reconnoitre
  Our scout will reconnoitre the path ahead of our troops.The pilot reported the findings of his reconnoitre
 • ask
  us
  I would like to ask you one more thing. Haluaisin tiedustella vielä yhtä seikkaa. May I ask when we can expect an answer to the above letters? Saanko tiedustella, milloin voimme odottaa vastausta edellä mainittuihin kirjeisiin? People can ask the firms they work with how they are dealing with it. Jokainen voi itse tiedustella niiltä yrityksiltä, joiden kanssa tekee yhteistyötä, miten asiasta selviydytään.
 • ask about
  I should also like to ask about the Council's position on LSD and other illegal narcotics. Haluaisin niin ikään tiedustella neuvoston kantaa LSD:hen ja muihin laittomiin narkoottisiin aineisiin.
 • ask after
 • recce
 • reconnoiter (Am.), reconnoitre (Br.)
 • request
  us
  I should like to know exactly when a request for this was made, and if it was not tabled before the deadline, why is it being introduced now? Haluaisin siten tiedustella teiltä, minä ajankohtana tällainen pyyntö on esitetty, mikä on ollut päivämäärä, kun tämä pyyntö on tehty ja jos sitä ei ole jätetty määräajassa, miksi se jätetään nyt. Could the Council request information from the Spanish Government as to why this case took so long to be brought to trial and request notification of when the date for appeal will be set? Voisiko neuvosto tiedustella Espanjan hallitukselta, miksi tämän tapauksen vieminen oikeuteen kesti niin kauan, ja pyytää ilmoitusta siitä, koska valituksen käsittelypäivämäärä asetetaan?
 • scout
  to scout an idea or an apology

Definition of tiedustella

Examples

 • Soittaja tiedusteli, asuuko Matti täällä.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net