Finnish-English translations for todella

 • really
  us
  'You can get it if you really want!' "Saat sen, jos todella sitä haluat!" Europe really needs one voice. EU todella tarvitsee yhden äänen. I am really ambitious for this. Olen todella kunnianhimoinen tässä asiassa.
 • truly
  us
  Your hearing was truly superb. Kuulemisenne oli todella loistava. This is a truly tragic picture. Tämä on todella surullinen kuva. It is truly a Slovakian miracle. Tämä on todella slovakialainen ihme.
 • for real
  Is his story for real?Are you for real bro?This recipe takes two hours to cook, for real!
 • indeed
  us
  These were indeed moving events. Nämä olivat todella liikkeelle panevia muutoksia. This is indeed a good compromise. Tämä on todella hyvä kompromissi. This is indeed a considerable sum. Se on todella huomattava määrä.
 • actually
  us
  What is today's debate actually about? Mitä tämänpäiväinen keskustelu todella käsittelee? Have we actually got to the top? Olemmeko todella saavuttaneet huipun? Who is actually responsible for this? Kuka on todella vastuussa tästä asiasta?
 • certainly
  us
  It certainly should be voluntary. Siitä olisi todella tehtävä vapaaehtoinen. This is certainly true of the Treaty of Lisbon. Tämä pitää todella paikkansa Lissabonin sopimuksen osalta. But I certainly hope they are doing this. Mutta toivon todella, että he tekevät niin.
 • most
  us
  Your response would be most welcome. Toivon todella teiltä vastausta. This is most definitely to be commended. Tämä todella ansaitsee kiitokset. I am most sincerely grateful to you for this. Olen teille todella kiitollinen siitä.
 • right
  uk
  us
  We have to get the facts right. Asiat on esitettävä, niin kuin ne todella ovat. Is this respect for human rights? Onko tällainen todella ihmisoikeuksien kunnioittamista? That would be the right thing to do. Se olisi se todella hyvä menetelmä.
 • royally
  Unless it was decreed royally, it never got done.He will be royally annoyed if you change his work.
 • sincerely
  I would sincerely ask you actually to do so. Pyytäisin sydämellisesti teitä todella tekemään niin. I am most sincerely grateful to you for this. Olen teille todella kiitollinen siitä. I sincerely look forward to continuing this dialogue. Odotan todella innolla vuoropuhelun jatkumista.
 • veritably
 • very
  uk
  us
  This is very shocking, very shocking. Se on todella järkyttävää, todella järkyttävää. I really am very, very grateful. Olen todella hyvin, hyvin kiitollinen. Compromise was very necessary. Kompromissi oli todella välttämätön.
 • well
  uk
  us
  The Swedish economy is doing well - very well. Ruotsin taloudella menee hyvin - todella hyvin. It is one we would do well to consider. Sitä kannattaisi todella harkita. This issue really should be resolved as well. Tämäkin ongelma pitäisi todella olla ratkaistavissa.

Definition of todella

Examples

 • Hän on todella hyvä matematiikassa.
 • Oletko todella 10-vuotias?

Related words

Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net