Finnish-English translations for toteutuminen

 • accomplishment
  us
  the accomplishment of an enterprise, of a prophecy, etc
 • fruition
  Having said that, despite this cleaning-up operation, a number of proposals remain on the table with little hope of being brought to fruition. Tästä siivoustyöstä huolimatta käsiteltäväksi jää monia ehdotuksia, joiden toteutuminen on hyvin epätodennäköistä. With a fair wind, it will come into effect by the time that the final fruition of that single market is achieved with the currency reforms at the end of this century. Myötätuulen avulla ne astuvat voimaan siihen mennessä, kun yhtenäismarkkinoiden lopullinen toteutuminen saavutetaan valuuttauudistusten myötä tämän vuosisadan lopulla. After six years of hard work, the engineers had brought the project to fruition.
 • fulfillment
 • fulfilment
  Polish legislation does not give MEPs any legal instruments which ensure the effective fulfilment of their mandate. Puolan lainsäädäntö ei tarjoa Euroopan parlamentin jäsenille mitään oikeudellisia keinoja, joilla heidän mandaattinsa tehokas toteutuminen voitaisiin varmistaa. The issue of securing greater job opportunities: the fulfilment of this objective requires an increased mobility of the work force. Seuraavaksi käsittelen työmahdollisuuksien lisäämistä: tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää työvoimalta aiempaa suurempaa liikkuvuutta. The fulfilment of common environmental standards should be financed by Community funds so that environmental protection is not spurned in the applicant countries or postponed for better times. Yhteisten ympäristöstandardien toteutuminen pitäisi rahoittaa yhteisön varoista, jotta hakijavaltiot eivät laiminlöisi ympäristönsuojelua tai lykkäisi sen noudattamista parempiin aikoihin.
 • realization
  us
  But we remain a long way from their full realization. Niiden täydellinen toteutuminen on kuitenkin yhä kaukana. This would be a fine opportunity for any Council presidency to describe its projects and their realization, while at the same time disclosing the obstacles that stood in the way of them. Kertomus olisi jokaiselle neuvoston puheenjohtajalle hyvä tilaisuus esitellä suunnitelmansa ja niiden toteutuminen, mutta myös osoittaa syyt, jotka olivat toteuttamisen tiellä. He came to the startling realization that he had never really known the truth.

Definition of toteutuminen

 • toteen käyminen, todeksi muuttuminen

Examples

 • Se toiveeni toteutuminen on unelmieni täyttymys.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net