Finnish-English translations for vaikutus

 • influence
  us
  National influence has to be prevented. Kansallinen vaikutus on estettävä. The influence of oligarchs is decidedly negative. Oligarkkien vaikutus on ilmeisen negatiivinen. Climate change has a direct influence on agriculture. Ilmastonmuutoksella on välitön vaikutus maatalouteen.
 • effect
  us
  One effect is at any rate clear. Yksi vaikutus on joka tapauksessa selvä. What effect do our declarations have? Mikä vaikutus meidän julistuksillamme on? That is the so-called statistical effect. Tämä on niin kutsuttu tilastollinen vaikutus.
 • impactImpact of EU development policy ( EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutus ( What exactly was the impact of this? Millainen vaikutus tällä oikeastaan oli? Impact and effectiveness of the Single Market Yhtenäismarkkinoiden vaikutus ja tehokkuus
 • impression
  us
  We have an opportunity now to make a good impression. Meillä on nyt tilaisuus tehdä hyvä vaikutus. If we are left with an overwhelmingly negative impression, then this will have a corresponding effect on our work. Jos saamme hyvin kielteisen kuvan vaalien järjestelyistä, sillä on vastaava vaikutus työhömme. I have the impression that, in moving in that direction, you have been considerably influenced by the industry concerned. Minusta tuntuu, että alan yrityksillä on ollut teihin suuri vaikutus tässä kehityksessä.
 • action
  us
  European Union action has made a major contribution over the last year. Euroopan unionin toiminnalla on ollut merkittävä vaikutus viime vuonna. What impact could this action have on the situation in Iraq? Mikä vaikutus näillä toimilla voisi olla Irakin tilanteeseen? The impact of our actions is a determining factor in whether or not those actions are worthwhile. Toimintamme vaikutus ratkaisee, onko näistä toimista hyötyä vai ei.
 • consequence
  us
  I believe that these visits have some consequences. Uskon, että näillä vierailuilla on ollut jonkinlainen vaikutus. This is the first, direct consequence of the measures. Tämä on ensimmäinen, suora vaikutus. That, I fear, would be the consequence of some of these amendments. Pelkään pahoin, että tämä olisi joistakin tarkistuksista seuraava vaikutus.
 • result
  us
  As a result, the agreement may have had the opposite to the desired effect. Näin ollen sopimuksen vaikutus on voinut olla toivottuun nähden vastakkainen. Insecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants. Hyönteismyrkyillä on tyrmäävä vaikutus mehiläisiin, koska ne ruiskutetaan kasveille. It is vital, they say, to reduce State aid, in order for it to have positive results. Sanotaan, että on ratkaisevan tärkeää vähentää valtiontukea, jotta sillä olisi myönteinen vaikutus.

Definition of vaikutus

Examples

 • voiman vaikutus kappaleeseen A
 • Yhdysvaltain ulkopolitiikalla on suuri vaikutus tilanteeseen.
 • Hänen sulavakäytöksisyytensä teki minuun vaikutuksen.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net