Finnish-English translations for vakava

 • serious
  us
  This is a very serious matter. Kyseessä on hyvin vakava asia. SARS is a very serious problem. Sars on erittäin vakava ongelma. It is a very serious allegation. Väite on nimittäin hyvin vakava.
 • severe
  us
  But what we have here is a severe procedural problem. Meillä on tässä kuitenkin vakava menettelyongelma. Otherwise it can be a severe impediment to our existence. Muutoin se voi olla vakava haitta olemassaolollemme. No doubt, the problem is not equally severe in all the countries. Ongelma ei selvästikään ole yhtä vakava kaikissa maissa.
 • grave
  us
  So we have a grave problem here. Meillä on siis vakava ongelma. to grave an image
 • sober
  us
  The recent Enron debacle offers a sobering lesson in what a lack of transparency could provoke. Äskettäinen Enron-fiasko oli vakava opetus siitä, mitä avoimuuden puute voi saada aikaan. Sober consideration of the scientific facts can also help us to assess how market-based environmental protection instruments can contribute to enhancing the quality of the environment. Tieteellisten tosiasioiden vakava pohdinta voi myös auttaa meitä arvioimaan sitä, kuinka markkinapohjaiset ympäristönsuojeluvälineet voivat osaltaan vahvistaa ympäristön laatua. It took him hours to sober up.
 • solemn
  us
  We do not want to go that far, but we believe that we must issue a solemn and severe warning. Emme haluaisi mennä niin pitkälle, mutta mielestämme meidän on annettava vakava ja tiukka varoitus. This is my solemn appeal: let us stand up, for these are grave times. Esitän juhlallisen vetoomuksen: nouskaamme ylös, sillä tilanne on vakava. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.' Meidän vakava velvollisuutemme on yhdessä varmistaa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan."
 • glum
 • gross
  us
  There must be a gross error of judgement somewhere. Jossain on selvästikin tehty vakava arviointivirhe. This is a violation of Community Law; a gross insult. Tässä rikotaan yhteisön oikeutta, ja tämä on vakava loukkaus. Such a step would be a gross overreaction as well as being illegal. Tämä olisi vakava ylireaktio ja kaiken lisäksi laitonta.
 • heavy
  us
  We further believe that the disease is so serious and its presence puts such a heavy burden on the future of salmon farming in the Community, that eradication of the disease is justified. Olemme lisäksi sitä mieltä, että tauti on niin vakava ja se rasittaa niin voimakkaasti yhteisön lohenviljelyn tulevaisuutta, että taudin hävittäminen on perusteltua. heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etcThis film is heavy
 • sage
  us
  sage in all fieldsReminder to sage and report
 • sombre
  us
  a sombre situation
 • staid

Definition of vakava

Examples

 • vakava sairaus
 • vakava onnettomuus
 • Lääkkeestä voi olla vakavaa haittaa.
 • Miksi noin vakavana?
 • Asiaan liittyy vakavia eettisiä kysymyksiä.
 • Suvun tutkiminen on sekä vakavaa tiedettä että koko kansan harrastus. (vasanejdenssbf.fi

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net