Finnish-English translations for varma

 • certain
  us
  Now, the danger for EMU is certain. EMUa uhkaava vaara on kuitenkin varma. I am certain that it does not happen. Olen varma, että sellaista ei tapahdu. I am certain that we can do this. Olen varma, että onnistumme tässä.
 • definite
  us
  Are you definitely sure this is the safest method? Oletteko aivan varma, että se on kaikkein turvallisin menetelmä? This is why I am confident that the compromise reached will definitely guarantee that Europe can compete with the rest of the world. Olenkin varma, että saavutetulla kompromissilla voidaan taata Euroopan unionin kilpailukyky muun maailman kanssa. My answer to this is a definite ‘yes’, I am absolutely sure that a genuinely convincing prospect of EU membership for Ukraine would help. Vastaukseni on ehdottomasti myönteinen, sillä olen täysin varma siitä, että aidosti vakuuttava näkemys Ukrainan EU-jäsenyydestä auttaisi asiaa.
 • positive
  us
  We need to take a positive position on the way forward. Meidän on omaksuttava varma kanta siitä, miten etenemme. I am confident that the Council can heed positive efforts. Olen varma, että neuvosto voi ottaa huomioon myönteiset ponnistukset. I am sure that the positive effects of this will be felt in both the short- and long-term. Olen varma, että unionin politiikan myönteiset vaikutukset ovat tuntuvia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 • secure
  us
  The money is secure from our point of view. Meidän kannaltamme katsottuna rahoitus on varma. The euro will be a stable and a secure currency. Eurosta tulee vakaa ja varma valuutta. Just like the issue of safety one can never be too secure. Aivan kuten turvallisuutta koskevassa kysymyksessä koskaan ei voi olla liian varma.
 • sure
  us
  This, I am sure, is incorrect. Olen varma, että tämä ei pidä paikkaansa. I am sure she understands that. Olen varma, että hän ymmärtää sen. I am pretty sure it is 'global'. Olen melko varma siitä, että se on ”global”.

Definition of varma

  Trending Searches

  Popular Dictionaries

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2023 DictionaryPro.net