Finnish-English translations for varoitus

 • notice
  us
  The notice is still in force, although of course references to the orange juice case, which honourable Members will recall, no longer apply. Varoitus on edelleen voimassa, vaikka jäsentenkin varmasti muistamaan appelsiinimehutapaukseen liittyvät seikat eivät enää olekaan. He took no notice of the changes, and went on as though nothing had happenedShall we post a notice about the new policy?
 • warning
  us
  Slovakia was a warning sign for me. Slovakia oli minulle varoitus. That warning has served its purpose. Tämä varoitus on palvellut tarkoitustaan. And I think that this is an important warning. Mielestäni tämä on tärkeä varoitus.
 • admonition
  This common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security. Tämä yleinen varoitus vaikuttaa hyvin tärkeältä Euroopan turvallisuusasioissa.
 • advisory
  The advisory committee could only offer advice, but since that was almost always accepted they had real powerThe consultants advisory recommendations were selectively adoptedThe Coast Guard issued a small craft advisory, warning little boats to watch out for bad weather
 • alert
  us
  Rapid alert, tracking and tracing have all worked. Nopea varoitus, seuranta ja jäljittäminen; ne kaikki toimivat. an airborne alert; ground alert
 • caution
  us
  The position of France has shed light on a number of things and is a warning to us to proceed with particular caution. Ranskan asenne on selkeä kannanotto ja varoitus siitä, että meidän on edettävä erityisen varovasti. The Commission is informed of any case of non-compliance with the Community Treaties, and cautions and sanctions the Member States responsible. Komissio saa tiedon kaikista yhteisön perussopimusten noudattamatta jättämiseen liittyvistä tapauksista, ja sen tehtävänä on antaa varoitus ja määrätä seuraamukset kyseisille jäsenvaltioille. Mr Putin is sensitive to criticism, and a word of caution should go out from this European Parliament and be carefully noted by colleagues, even if they are not present in this Chamber at the moment. Presidentti Putin on herkkä kritiikille, ja Euroopan parlamentin pitäisi antaa varoitus, joka kollegojen pitäisi panna tarkoin merkille, vaikka he eivät olekaan tällä hetkellä täällä istuntosalissa.
 • caveat
  uk
  us
  That is an important caveat to put down about ways in which fuel taxes can distort local economies. Tämä on merkittävä varoitus siitä, miten polttoaineverotus voi vääristää paikallistalouksia. By bearing this caveat in mind, the enforcement of this legislation will made to work efficiently and proactively. Tämä varoitus mielessä pitäen tämän lainsäädännön täytäntöönpano sujuu tehokkaasti ja ennakoivasti. There is at least one caveat in cultivation: you’ll have to stick to only one discipline, such as that according to Bhaiṣajyaguru, the Medicine Buddha
 • heads-up
  Send everyone a heads-up about the inspection tomorrow.There were only two of us, so we started playing heads-up.There are seven players on the table. Five folded, the remaining two played heads-up until the showdown.
 • monition
 • prognostication

Definition of varoitus

 • merkki uhkaavasta vaarasta tai riskistä
 • sopimattomasta toiminnasta annettu huomautus
 • ilmoitus vallitsevasta uhkasta

Examples

 • Tämä oli meille opetus ja varoitus.
 • Muista, että tämä oli viimeinen varoitus!
 • Työntekijää ei saa yleensä irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu tilaisuus korjata menettelynsä. (erto.fi
 • Kahdesta varoituksesta samassa ottelussa tullut kentältäpoisto johtaa yhden ottelun pelikieltoon. (palloliitto.fi
 • Kovan tuulen varoitus

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net