Finnish-English translations for verkko

 • net
  us
  One net, one piece of fishing gear. Yksi ainoa verkko, yksi ainoa pyydys. If it were a net, it would have to bear weight. Jos se olisi verkko, sen olisi kannatettava painoa. Terrorism in Europe, consequently, slips through the net. Euroopan terrorismia torjuva verkko on siis harva.
 • network
  us
  In 2001, the network was set up. Verkko perustettiin vuonna 2001. The network resembles the parts of a rag rug. Verkko muistuttaa räsymaton osia. What we are talking about is a global network. Kysymyksessä on maailmanlaajuinen verkko.
 • gridIt should deal with, for example, a properly integrated European Union grid. Siinä olisi esimerkiksi pyrittävä luomaan asianmukaisesti yhdennetty unionin laajuinen verkko. Any power production, especially from new energy sources, cannot function if there are grid issues. Sähköntuotanto, etenkään uusiin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto, ei onnistu, mikäli verkko tuottaa ongelmia. Using our energy sources, together with a common grid and a common energy market, is one way forward. Energialähteidemme käyttäminen sekä yhteinen verkko ja yhteiset energiamarkkinat ovat yksi tapa edetä asiassa.
 • web
  us
  We must continually be aware that the Web is not limited to Europe. Meidän on oltava koko ajan tietoisia siitä, ettei verkko rajoitu vain Eurooppaan. It is, in actual fact, my office that has published reader-friendly editions on the website www.euabc.com. Itse asiassa helppolukuiset toisinnot on julkaissut oma toimistoni verkko-osoitteessa www.euabc.com. .This report on managing economic migration is a web of lies, falsehoods and ideological bias. . Tämä taloudellisista syistä tapahtuvan maahanmuuton hallintaa koskeva mietintö on valheiden, perättömyyksien ja ideologisten mieltymysten verkko.
 • fishnetThe fishnets were hung over bushes to dry.Fishnets are for catching men.
 • graph
  us
 • mainsI plugged it into the mains and it blew up!
 • mesh
  us
  The music meshed well with the visuals in that film.
 • online
  us
  I think an online address would create that and create more confidence. Mielestäni verkko-osoite edistäisi sitä, ja se myös loisi enemmän luottamusta. It should be noted, for example, that only 8% of consumers buy online from other Member States. Olisi pantava merkille, että ainoastaan kahdeksan prosenttia kuluttajista tekee verkko-ostoksia toisesta jäsenvaltiosta. The online digital user's guide, which is being prepared by the Commission, has to be mentioned. Näistä on mainittava digitaalipalvelujen käyttäjille suunnattu verkko-opas, jota komissio parhaillaan valmistelee.
 • reticulum
 • Reticulum
 • screen
  us
  a fire screenJones caught the foul up against the screena drug screen, a genetic screen
 • screeningIll have to buy some screening and fix the doors before mosquito season starts.The airports are slow now because the pre-boarding screening is so inefficient.
 • World Wide Web

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net