Finnish-English translations for yhteensopiva

 • compatible
  Is a given instrument compatible with others that already exist? Onko jokin tietty väline yhteensopiva jo käytössä olevien välineiden kanssa? Any future strategy must remain compatible with the existing framework. Tulevan strategian on oltava yhteensopiva nykyisen sääntelykehyksen kanssa. It should also be compatible, as we have agreed before. Tämänkin järjestelmän olisi oltava yhteensopiva, kuten olemme aiemmin sopineet.
 • coincident
  us
 • consistent
  us
  This provision is consistent with the wording of the Euro 5 Regulation, which we adopted last year at its first reading. Tämä säännös on yhteensopiva viime vuonna ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymämme Euro 5 -asetuksen sanamuodon kanssa. I also advocate the redrafting of the rapporteur' s proposal in order to make it consistent with Community law in force on this subject. Kannatan siis esittelijän ehdotuksen uudelleenmuotoilua, jotta se olisi yhteensopiva tätä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa. Moreover, Regulation (EC) No 736/96, which the proposal in question repeals, is no longer applied consistently and is incompatible with the recent developments in the energy sector. Lisäksi asetusta (EY) N:o 736/96, joka tällä kyseisellä asetuksella kumotaan, ei enää sovelleta johdonmukaisesti eikä se ole yhteensopiva energia-alan viimeaikaisen kehityksen kanssa.
 • mating
 • well-matched
  These two soccer teams are well-matched.Rob and Sam are well-matched as a couple.

Definition of yhteensopiva

 • jonkin toisen kanssa toimiva/toimeentuleva

Examples

 • Englantilaisen sähkölaitteen pistoke ei ole yhteensopiva suomalaisen rakennuksen seinässä olevan pistorasian kanssa.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net