Finnish-Spanish translations for tulla

 • venirLa seguridad sólo puede venir después. Turva voi tulla ainoastaan sen jälkeen. Puede venir a mi oficina y lo comprobaremos juntos. Voitte tulla toimistooni, niin tarkistetaan yhdessä. Cualquier trabajador de cualquier país de la UE puede venir a trabajar a Francia. Kuka tahansa työntekijä mistä tahansa Euroopan unionin valtiosta voi tulla työskentelemään Ranskaan.
 • acabarDe hecho, South Stream puede acabar resultando 4 000 millones de dólares más caro que Nabucco. South Stream -putki saattaa tulla jopa neljä miljardia dollaria kalliimmaksi kuin Nabucco. El ACTA corre el riesgo de acabar siendo conocido como la "Ausente Comisión que no aporta Transparencia al Acuerdo". ACTA-sopimus on vaarassa tulla tunnetuksi "sopimuksena komission avoimuuden puuttumisesta". No quiero ser cruel con usted, señor Presidente, pidiéndole que me lea, por curiosidad, cómo podría acabar el apartado 59 si se modificara. Arvoisa puhemies, en haluaisi piinata teitä, mutta kehotan teitä yleisestä mielenkiinnosta lukemaan ääneen, millainen tästä kohdasta 59 voisi muutettuna tulla.
 • correrse
 • ponerseLa conversación con la oficina de Luxemburgo se mantuvo en francés y aunque había un holandés cerca, no quiso ponerse al aparato. Keskustelu Luxemburgin toimiston kanssa tapahtui ranskaksi ja vaikka paikan päällä oli hollantilainen, tämä ei halunnut tulla puhelimeen.
 • venirse
 • caerEuropa puede convertirse en un pozo sin fondo financiero y no queremos caer en ese pozo. Euroopasta on vaarassa tulla pohjaton taloudellinen kuilu, emmekä me halua pudota siihen.
 • deber¡Deberíamos permitir su entrada en Europa! Meidän pitäisi antaa heidän tulla Eurooppaan! No debería ser algo exclusivo. EU:sta ei saa tulla rajattu kerho. Debería haber entrado en vigor en 2003. Järjestelmän olisi pitänyt tulla voimaan vuonna 2003.
 • devenir
 • entrarHa conseguido que la FIFA empiece a entrar en razón. Se on saanut aikaan sen, että FIFA alkaa tulla järkiinsä. No todo el mundo que quiere entrar en el territorio de la UE puede hacerlo. Kaikki, jotka haluavat tulla EU:n alueelle, eivät voi tehdä niin. El encargado salió y le dijo: "No puede entrar aquí. Ravintolaesimies tuli ulos ja sanoi: "Ette voi tulla tänne sisään.
 • eyacular
 • future tense
 • hacersePorque con ella cada uno de sus Estados podrá también crecer y hacerse más fuerte. Koska siten myös jokainen yksittäinen valtio voi tulla huomattavasti voimakkaammaksi. Por consiguiente, la Directiva sobre igualdad de trato no debería hacerse realidad en absoluto. Yhdenvertaista kohtelua koskevan direktiivin ei siis pitäisi tulla ollenkaan voimaan. Porque solo con esa Constitución podrá hacerse realidad la ampliación europea y con ella la paz. Vain tämän perustuslain myötä Euroopan unionin laajentuminen – ja sen myötä rauha – voi tulla todeksi.
 • irse
 • terminarPara terminar, quiero insistir en que no podemos dejar nunca que la solidaridad europea sea un eslogan vacío de contenido. Lopuksi korostan, ettei EU:n solidaarisuudesta saa koskaan tulla vain tyhjää hokemaa. Deberíamos hacer todo lo posible por lograr que este embargo sea real. Por parte de la UE, debemos hacer todo lo necesario para terminar con todo el comercio de unos diamantes ensangrentados. Meidän pitäisi nyt tehdä kaikki mahdollinen tämän kauppasaarron toteuttamiseksi, tehdä EU:n puolelta kaikki tarvittava, jotta kaikesta veritimanteilla käydystä kaupasta voi tulla loppu. Para terminar: hoy en la mañana escuché a la Comisaria Wallström, que se encuentra con nosotros en este momento. Silloin hän korosti, että markkinavoimista, vapaakaupasta ja osaavista kuluttajista voi tulla parhaita ystäviämme hyvän ympäristön luomisessa.

Definition of tulla

 • liikkua puhujaa kohti; seurata ajallisesti
 • muuttua jksk, alkaa olla jtk ; puhekielisesti ilmaisee passiivia (passiivin partisiipin perfektin kanssa
 • päästää nestettä
 • olla lähtöisin jostain, olla peräisin
 • ''genetiivisubjekti + yksikön 3. persoona + 1. infinitiivi'ilmaisee pakollista tai suotavaa tekemistä
 • ~ + 3. infinitiivin illatiivi' ilmaisee tulevaa aikaa (''painokkaasti
 • ''yksikön 3. persoona + 3. infinitiivin instruktiivi' ilmaisee passiivisessa merkityksessä pakollista tai suotavaa tekemistä
 • ''yksikön 3. persoona + passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiivi' vastaa passiivilausetta
 • ''~ + aktiivin partisiipin perfektin yksikön translatiivi' ilmaisee tyylisävyisesti mennyttä tekemistä
 • saada orgasmi, laueta

Examples

 • Tule tänne minun viereeni.
 • Tuleeko tuosta ovenraosta savua?
 • Kevät tulee talven jälkeen.
 • Minusta tulee isona opettaja.
 • Hän tuli iän myötä raihnaiseksi.
 • Kellohan tulee vasta kymmenen.
 • Tapa tai tule tapetuksi. par. ’Tapa tai saa surmasi.’
 • Tästä ei tule mitään!
 • Hanasta ei tule vettä.
 • Näistä kynistä ei mistään tule mustetta.
 • Sana tulee ruotsista.
 • Sinun ei tule muuttaa mitään.
 • Nimeni on Tapani ja tapani tulette tuntemaan
 • Esimerkkilauseita ei tule muutettaman.
 • Tulipahan tänään puhuttua kauan. ’Tänäänpä puhuttiin kauan.’
 • Tulitpa kuitenkin kirjoittaneeksi hienon runon. ’Kirjoititpa kuitenkin hienon runon.’
 • Minä tulen kohta!

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net