Finnish-Swedish translations for kuormittaa

  • belasta
    Herr talman! Det som skall lyftas upp ur träsket får inte belastas ännu mer.Arvoisa puhemies, pahassa tilanteessa olevaa ei saa kuormittaa lisää. Våra medborgare kan dock inte belastas med ännu en strukturell kris.Kansalaisiamme ei kuitenkaan saa kuormittaa uudella rakennekriisillä. För det sjunde vill vi inte belasta vår energipolitik med onödig byråkrati.Seitsemänneksi emme halua kuormittaa energiapolitiikkaamme tarpeettomalla byrokratialla.
  • betunga
    Jag skulle ha velat ta upp alla andra frågor som rådet har behandlat, men med tanke på tidsbristen vill jag inte betunga kammaren med fler frågor.Olisin halunnut puuttua myös kaikkiin muihin neuvoston käsittelemiin teemoihin, mutta koska aikaa on vähän, en halua kuormittaa istuntoamme muilla kysymyksillä.
  • överlagra
  • tynga
    Alla de övriga är värda stöd, även om de i viss mån kan tynga resolutionsförslaget.Kaikki muut saavat kannatukseni, vaikka jotkut niistä voivatkin jossain määrin kuormittaa päätöslauselmaesitystä. Nu vill parlamentet inte bara tynga ekonomin med ännu mer drastiska klimatbestämmelser.Nyt parlamentti ei halua ainoastaan kuormittaa taloutta yhä tiukemmilla ilmastosäännöksillä. På samma gång har ELDR stått emot alla försök att tynga ned detta betänkande med en "shoppinglista" med sektorspecifika önskemål.Samanaikaisesti ELDR on vastustanut kaikkia yrityksiä kuormittaa tätä mietintöä alakohtaisten pyyntöjen asialistalla.

Definition of kuormittaa

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net