Finnish-Swedish translations for luhta

 • träsken
 • sumpen
  Den illacka gatan och diupa sompen emello(n) Jon Bergz och Biörnss Suensons gård.Sumpar äro mästadels goda land och gifwa boskapen friskt watn, som är öfwermåtton nödigt wed saltsiön, derest de gemenligen äro belägna.Från denna panna aftappas luten i en sump af jernplåt, der den lemnas att kristallisera under en vecka.
 • sump -en

Definition of luhta

  DictionaryPro.net

  DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

  Terms of Use   Cookies   Contact Us

  Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Content is based on Wiktionary articles.
  Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
  © 2004-2021 DictionaryPro.net