Finnish-Swedish translations for pohtia

 • fundera
  Vi kan fundera på saken och arbeta vidare med den senare.Voimme pohtia ja käsitellä asiaa myöhemminkin. Det är vår plikt att åtminstone fundera kring detta.Meidän velvollisuutemme on ainakin pohtia tätä. Vi kan nu fundera på hur denna modell kan modifieras.Me voimme nyt pohtia, kuinka mallia voidaan muuttaa.
 • begrundaDet är emellertid uppenbart att vi är skyldiga att begrunda vad som hänt och vad vi måste göra härnäst.Ilmeinen velvollisuutemme on kuitenkin pohtia tapahtunutta ja miettiä, miten toimia tästä eteenpäin. Det är nu både kommissionen och medlemsstaternas ansvar att begrunda denna fråga.Nyt on sekä komission että jäsenvaltioiden tehtävänä pohtia kyseistä asiaa. Jag skulle i stället vilja begrunda en motsägelse som vi kommer att tvingas ta itu med i kväll.Haluan sen sijaan pohtia sitä ristiriitaa, jota meidän kuuluu tänä iltana käsitellä.
 • betänkaSlutligen bör vi vid sidan av detta ensidiga angreppssätt inriktat på repression och terrorism även betänka den andra sidan av dessa företeelser.Yksinomaan sortoon ja terrorismiin kohdistamamme huomion ohella meidän pitäisi pohtia myös näiden ilmiöiden kääntöpuolta.
 • fråga sigMan måste också fråga sig vad denna stat i dag är.Olisi myös syytä pohtia, missä tilassa tämä valtio on tänään? Men man kan fråga sig om lösningen ligger i att skapa en ny ersättningsmekanism.Voimme kuitenkin pohtia, löytyykö ratkaisu uuden korvauselimen perustamisesta. När detta är sagt måste man fråga sig hur kommissionen kommer att hantera insamlade data.Edellä esitetyn mukaisesti on syytä pohtia komission näkökantaa tuleviin tietoihin ja niiden objektiivista tarkastelua.
 • grubbla
  grubbla över livets stora och existentiella gåtorDet är onödigt att ödsla tid på att grubbla över något man omöjligt kan ändra på.
 • överläggaDetta kommer att ge rådet ytterligare en chans att överlägga och ge sin åsikt om hänvisningen till straffrätt i ändringsförslag 206 till kammaren.Näin antaisimme neuvostolle toisen mahdollisuuden pohtia ja ilmaista täysistunnolle kantansa tarkistuksessa 206 esitetystä viittauksesta rikosoikeuteen. Lärarna överlade om de allvarliga bristerna i skolplanen.
 • övervägaJag anser att det är viktigt att överväga detta.Minusta on tärkeää pohtia tätä kysymystä. Rådet kanske borde överväga den här frågan.Ehkäpä neuvosto voisi pohtia tätä asiaa. Detta är ytterligare en sak som rådet måste överväga.Myös tätä neuvoston on syytä pohtia.
 • rådslå
 • resoneraHerr ordförande! När det gäller kriget i Kosovo tror jag det börjar bli dags att resonera kallt och att utnyttja förnuftet.Arvoisa puhemies, Kosovon sotaa on mielestäni tullut aika pohtia rauhallisesti järjen kanssa. Att börja resonera kring hur sammanhållningspolitiken måste förändras inför utvidgningen innebär inte ett ifrågasättande av hela utvidgningspolitiken.Se, että aletaan pohtia, miten koheesiopolitiikan pitäisi muuttua laajentumisen kannalta, ei tarkoita, että koko laajentumispolitiikka pitäisi kyseenalaistaa. Han resonerade sig fram.
 • spekuleraDet är i dag för tidigt att spekulera i hur de kommer att reagera på vårt handlingssätt.On ennenaikaista tänään pohtia miten ne suhtautuvat lähestymistapaamme. Det är inte en fråga för rådet att spekulera i huruvida det förekommer en ny allians mellan Förenade kungariket och Förenta staterna.Neuvoston tehtävänä ei ole pohtia sitä, onko Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen välillä uutta liittoa.
 • tänka påJag vill inte tänka på hur resultatet kunde har sett ut.En halua pohtia, millainen se olisi voinut olla. Vi kanske kan tänka på denna fråga inför framtiden.Ehkäpä voimme pohtia tätä kysymystä tulevaisuuden varalta. Därför bör vi verkligen tänka på att hon …Tämän vuoksi meidän olisi todella syytä pohtia sitä, että hän …
 • undra
  Men man kan undra om förfarandet inte kommer att resultera i en viss överlappning.Joku saattaa kuitenkin pohtia, onko tämä menettely jonkinlaisen päällekkäisyyden tulos. Låt nu omröstningen äga rum, det är litet senkommet att undra över om Regionkommitténs yttrande krävdes.Nyt kun äänestys on toimitettu, on hieman myöhäistä pohtia, olisiko lausuntoa tarvittu vai ei. Man kan till och med för övrigt undra om det är i Europaparlamentets väl förstådda intresse att kräva en sådan rätt.Voidaan myös pohtia sitä, onko Euroopan parlamentin todellisten etujen mukaista vaatia tällaista oikeutta.

Definition of pohtia

Examples

 • Härjät ja varsat, jotka peltos kyntävät, syövät sekoitettuja ohria, jotka viskimellä ja pohtimella ovat pohditut. (v. 1776 Raamattu Jesaija 30:24

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net