Finnish-Swedish translations for sanoa

 • säga
  Jag tänker säga det jag önskar säga, och ni kan säga det ni önskar säga.Aion sanoa, mitä halusin sanoa, ja te voitte sanoa, mitä haluatte. Jag måste säga ”du” innan jag kan säga ”jag”.On sanottava "sinä", ennen kuin voi sanoa "minä". Det skulle jag bara vilja säga som en upplysning.Halusin sanoa tämän vain asian selvittämiseksi.
 • avgöra
  Vad de verkligen grundar sig på är omöjligt att avgöra.On mahdotonta sanoa, mihin ne sitten perustuvat. Det är därför för tidigt att avgöra vad som skulle vara juridiskt bindande.On siis liian aikaista sanoa, minkä tulisi olla oikeudellisesti velvoittavaa. Det är därför för tidigt att avgöra om ändringarna av regler eller system har minskat felnivån.Näin ollen on liian aikaista sanoa, ovatko sääntöjen tai järjestelmien muutokset madaltaneet virhetasoja.
 • ge till
 • ge uttryck förJag vet hur svårt det är att säga de viktiga saker ni skall ge uttryck för i kammaren på en så kort tid.Tiedän, miten vaikeaa on sanoa lyhyessä ajassa ne tärkeät asiat, jotka teidän on esitettävä parlamentille. För det andra vill jag ge uttryck för en kluvenhet inför dessa handlingsplaner.Toiseksi haluan sanoa, että näillä toimintasuunnitelmilla on kaksi puolta. Men då tror jag att det på sikt kommer att leda till slutet för kommittén, för då kan arbetsmarknadsparterna inte längre ge uttryck för sin egen åsikt.Tämä on kuitenkin mielestäni komitean loppu tietyn ajan kuluessa, koska silloin työmarkkinaosapuolet eivät voi enää sanoa, mitä mieltä ne itse ovat.
 • låta
  Låt oss låta allmänheten komma till tals.Annetaan kansalaisten sanoa kantansa. Kan du låta mig avsluta vad jag har att säga?Sallikaa minun sanoa sanottavani loppuun. Men jag är ju ordförande och får inte säga sådana saker, så jag skall låta bli.Olen kuitenkin puheenjohtaja enkä tietenkään voi sanoa tätä, joten en sano sitä.
 • ljuda
 • påstå
  Herr rådsordförande! Jag kan inte påstå att ert svar var tillfredsställande.Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, en voi sanoa, että vastauksenne olisi tyydyttänyt. Ni kan i alla fall inte påstå att det inte går!Te ette voi toki sanoa, ettei se onnistu. Jag vågar påstå att det råder viss tvekan om detta.Rohkenen sanoa, että sitä voidaan epäillä.
 • utstöta
 • uttrycka
  Jag skulle vilja uttrycka det så: hellre dessa små steg än inga steg.Haluaisin sanoa, että tämä pieni askel on parempi kuin ei mitään. Då blir de tvungna att börja uttrycka andras åsikter.Silloin niiden on pakko sanoa, mitä mieltä toiset ovat. Trots allt har ledamöterna rätt att uttrycka sin åsikt.Loppujen lopuksi jäsenillä on oikeus sanoa sanottavansa.
 • yttra
  – Herr McCreevy! Ni behövde inte yttra er i Sverige.– Arvoisa komission jäsen McCreevy, teidän ei tarvinnut sanoa mitään Ruotsissa. Mot bakgrund av det vill jag bara yttra några ord i ämnet.Haluankin sanoa aiheesta pari sanaa tästä näkökulmasta. Så kan hyckleri och dubbelmoral yttra sig, är man frestad att säga.Tekisi mieli sanoa: siinäpä tekopyhyyttä ja kaksinaismoraalia kerrakseen.

Definition of sanoa

Examples

 • Sano minulle, mikä sinun nimesi on.
 • Jotkut sanoivat Pekkaa aasiksi.
 • Naapurissa aasia sanottiin Pekaksi.
 • Se nimi ei sano minulle yhtään mitään.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net