Finnish-Swedish translations for suvereniteetti

  • suveräniteten
    Detta är enligt min mening suveränitet som övervakas av EU.Minun mielestäni lopullinen tavoitteemme on EU:n valvoma suvereniteetti. Suveränitet ger inte rätten att kväva sitt eget folk.Suvereniteetti ei oikeuta tappamaan omaa kansaa. En annan erkänd princip i den internationella rätten är territoriell suveränitet.Myös alueellinen suvereniteetti on kansainvälisen oikeuden mukaisesti tunnustettu periaate.
  • oavhängigheten
    Invånarna ansåg att regionen de tillhörde borde få oavhängighet.
  • självständigheten
    I grunden är denna självständighet fortfarande absolut.Pääasiassa suvereniteetti on edelleen ehdotonta. Jag vill inte ha ett system där den nationella suveräniteten sätts åt sidan och medlemsstaternas rätt till självständighet och självbestämmande ifrågasätts.Vastustan järjestelmää, jossa kansallinen suvereniteetti jätetään huomiotta ja jäsenvaltioiden itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus kyseenalaistetaan. Tusentals människor gick ut på gatorna för att fira landets självständighet.

Definition of suvereniteetti

Examples

  • Tasavaltaisessa valtiossa parlamentilla on suvereniteetti.

Related words

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net