Finnish-Swedish translations for torjua

 • avvärja
  Varken välstånd eller militär makt kan hjälpa oss att avvärja en cyberattack.Sen enempää vauraudella kuin asevoimillakaan ei voida torjua verkkohyökkäyksiä. Dessa hot kan vi bara avvärja genom att stärka det paneuropeiska samarbetet.Näitä uhkia voimme torjua vain paneurooppalaista yhteistyötä tiivistämällä. I den tredje filmen i serien segrar det goda över det onda, så vi har en hyfsad chans att kunna avvärja faran.Trilogian päätösosassa hyvä voittaa pahan, joten meillä on hyvät mahdollisuudet torjua tällaiset pyrkimykset.
 • avfärda
  För egen del tycker jag att det är för tidigt att avfärda Corpus juris.Omasta puolestani katson, että on vielä liian aikaista torjua Corpus Jurista. Vi får inte kasta bort deras erfarenhet eller avfärda dem om de vill fortsätta arbeta.Emme saa haaskata heidän kokemustaan emmekä torjua heidän haluaan jatkaa työntekoa. Avslutningsvis skulle jag vilja avfärda idén med en europeisk kustbevakning, vilken förefaller mig handla mer om ideologi än om ett realistiskt och lämpligt synsätt på problemen.Haluaisin lopuksi torjua eurooppalaisen rannikkovartioston perustamisajatuksen, joka haiskahtaa minusta enemmän ideologialta kuin realistiselta ja tarkoituksenmukaiselta ongelmien ratkaisutavalta.
 • avböja
  En ljusstråle som passerar nära en stor massa kommer att avböjas lite lite grann, och inte gå i vad som annars hade verkat vara den rakaste linjen
 • avslå
  Det stod kommissionen fritt att avslå denna önskan från parlamentet.Komissiolla oli vapaus torjua tämä parlamentin toivomus. Kravet kan alltså inte avslås med hänvisning till brist på resurser.Vaatimusta ei voi siis torjua varojen puutteeseen viittaamalla. Dessa kan ministerrådet då avslå, men det måste diskutera dem, sett ur gemenskapens synvinkel.Ministerineuvosto voi sitten torjua ne, mutta sen pitää keskustella niistä yhteisölliseltä kannalta.
 • avvisa
  Då bör man heller inte avvisa instrument som är nya.Siinä ei pitäisi myöskään torjua välineitä, jotka ovat uusia. Men det står honom fritt att ta emot eller avvisa mitt förslag.Hän voi kuitenkin vapaasti ottaa vastaan tai torjua neuvoni. Jag har lagt fram ändringsförslag om att avvisa kommissionens förslag.Olen ehdottanut tarkistuksia, joiden tarkoituksena on torjua komission ehdotus.
 • bekämpa
  Det finns två sätt att bekämpa detta på.Tätä voidaan torjua kahdella tavalla. Terror får inte bekämpas med terror.Terrorismia ei voida torjua terrorismilla. Hur ska vi göra för att bekämpa finanskrisen?Kuinka voimme torjua rahoituskriisiä?
 • bemöta
  Det kan bemötas med argument hämtade från subsidiaritetsprincipen.Se voidaan torjua vetoamalla toissijaisuusperiaatteeseen. Endast tillsammans kan vi europeiska demokrater bemöta detta hot.Terrorismia voidaan torjua vain yhdistämällä Euroopan demokraattisten valtioiden voimat. Det skulle göra det möjligt för oss att snabbt och effektivt bemöta terrorangrepp.Tämän ansiosta voisimme torjua terroristisia toimia nopeasti ja tehokkaasti.
 • exkludera
 • förkasta
  Det skulle ha varit oklokt att förkasta kommissionen.Ei olisi ollut järkevää torjua kollegiota. Inblandning i medlemsstaternas budgetar bör förkastas.Puuttuminen jäsenvaltioiden talousarvioihin pitäisi torjua. Det är meningslöst att acceptera ett globalt oberoende och förkasta europeiskt ömsesidigt beroende.On järjetöntä tunnustaa maailmanlaajuiset riippuvuussuhteet ja torjua Euroopan sisäiset riippuvuussuhteet.
 • mota bort
 • raddaen
 • rädda
  På ena sidan står den viktiga uppgiften att hitta former för att bekämpa terrorism och rädda liv.Meidän tehtävänämme on kehittää tapoja torjua terrorismia ja pelastaa ihmishenkiä. Hon räddade honom från att brinna inne.Biblioteksbranden var förödande och endast några få böcker kunde räddas.
 • rata
 • refusera
 • säga nej till
  Invandringen får inte vara ett hinder mot de europeiska samarbetsprogrammen, men vi kan inte heller säga nej till den positiva invandringen eller avvisa avtalen med tredje land.Maahanmuutto ei saa olla este eurooppalaisille yhteistyöohjelmille; mutta emme voi myöskään torjua myönteistä maahanmuuttoa emmekä kieltää kolmansien maiden kanssa solmittuja sopimuksia.
 • utelämna

Definition of torjua

Examples

 • Viljelijät torjuvat ruiskutuksin tuhohyönteisiä ja kasvitauteja.
 • Kulon etenemietä metsäpalossa torjutaan hosin, lapion ja kuokin, toisinaan vastatulia sytytttämällä.
 • Vihollisen maahantunkeutuminen torjuttiin vastahyökkäyksin.
 • Maavivahti torjui hyökkäyksen.
 • Puolustajien muuri torjui pallon verkon yli tulemisen.
 • Syytökset torjuttiin perättöminä.
 • Korvausvaatimus torjuttiin peusteettomana
 • ~ kutsu, ~ lähentely
 • Hän torjui mieleensä tulleen kielteisen ajatuksen.
 • Yleensä imettävä naaras torjuu lähentelevät urokset.
 • Viljelijät torjuvat ruiskutuksin tuhohyönteisiä ja kasvitauteja.
 • Kulon etenemietä metsäpalossa torjutaan hosin, lapion ja kuokin, toisinaan vastatulia sytytttämällä.
 • Vihollisen maahantunkeutuminen torjuttiin vastahyökkäyksin.
 • Maavivahti torjui hyökkäyksen.
 • Puolustajien muuri torjui pallon verkon yli tulemisen.
 • Syytökset torjuttiin perättöminä.
 • Korvausvaatimus torjuttiin peusteettomana
 • ~ kutsu, ~ lähentely
 • Hän torjui mieleensä tulleen kielteisen ajatuksen.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net