Finnish-Swedish translations for yhteinen

 • gemensam
  En gemensam konsoliderad bolagsskattebas handlar inte om en gemensam skattesats.Yhteinen yhtenäistetty yritysveropohja ei tarkoita yhteistä verokantaa. På nytt en gemensam ställning.No niin, suhtautuminen on edelleen yhteinen. Vi har en gemensam finansieringskälla.Meillä on yhteinen rahoituspotti.
 • allmän
  Det krävs till exempel en gemensam invandrings- och asylpolitik, något som i dag är en allmän åsikt bland Europas medborgare.Esimerkiksi tarve perustaa yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on tätä nykyä eurooppalaisten yhteinen tunne. Min första prioritering var att betona att vatten är en av mänsklighetens gemensamma resurser som borde vara en allmän rättighet.Ensisijainen tavoitteeni oli painottaa, että vesi on ihmiskunnan yhteinen luonnonvara, johon kaikilla maailman ihmisillä olisi oltava oikeus. Det finns en allmän uppfattning om att vi behöver kombinera den strategiska visionen för utvidgningen - vårt öppna EU - med kapaciteten för integrationen i EU.Yhteinen käsityksemme on, että laajentumista koskeva strateginen näkemys, avoin Eurooppa, on yhdistettävä Euroopan unionin kykyyn integroida uusia jäseniä.
 • förenad
  Den gemensamma fiskeripolitiken påverkar Förenade kungariket mer än många andra medlemsstater.Arvoisa puhemies, yhteinen kalastuspolitiikka vaikuttaa enemmän Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin moniin muihin jäsenvaltioihin. Det var den gemensamma viljan att återfå friheten som förenade alla människor.Ihmiset yhdisti yhteinen tahto ja toive vapauden saamisesta takaisin. Min valkrets är den enda del av Förenade kungariket som har en landgräns till ett land som deltar.Vaalipiirini on Yhdistyneen kuningaskunnan ainoa osa, jolla on yhteinen maaraja osallistujamaan kanssa.
 • hopskrivning
 • samfälld
  För det andra måste kommissionen anta en samfälld antidumpningspolitik gentemot Kina så snart som möjligt.Toiseksi komission on omaksuttava mahdollisimman pian yhteinen polkumyynnin vastainen politiikka Kiinan suhteen.
 • sammanskrivning

Definition of yhteinen

 • sellainen, joka on useamman kuin yhden oma tai usealle kuuluva; yhteisomistuksinen; useamman kuin yhden käytössä tai hallussa oleva
 • joka koskee useita; joka on usealle sama

Examples

 • Kaikkien käytössä oleva on kaikkien yhteinen.
 • Tämä on meidän kahden yhteinen salaisuus.
 • Lääkeaineiden yhteisvaikutusta ei ole tutkittu.
 • Yhteismaalla on useita omistajia.
 • yhteinen asia
 • Darwin ehdotti, että kaikilla eliölajeilla on yhteinen esi-isä.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net