Spanish-Finnish translations for llevar

 • kantaaKomissio kantaa osan vastuusta, joka on raskas. La Comisión se llevará su parte de responsabilidad, que será grave. . Arvoisa puhemies, "puolue ei voi kantaa aseita; tällaista ei tapahdu demokratiassa". . Señor Presidente, «un partido político no puede llevar armas; eso no ocurre en ninguna democracia». Kuinka kansalainen voi kantaa suuren tietokoneen kokoista tarkistuslaitetta taskussaan? ¿Cómo podría un ciudadano llevar en el bolsillo un aparato de control del tamaño de un ordenador personal?
 • ohjataEihän meidän tarvitse ohjata kuluttajaa aivan kädestä pitäen. Después de todo, no es cuestión de llevar de la mano al consumidor. Tämä on todellinen kansalaisaloite, ja se osoittaa, miten kansalaiset voivat ohjata Euroopan parempaan tulevaisuuteen. Se trata de una auténtica iniciativa ciudadana que mostrará que los ciudadanos pueden llevar a Europa hacia un futuro mejor. Mietin juuri, ettemme saa tässä aiheessa ajautua tunteiden vietäviksi, tai ohjata ihmisiä väärälle polulle. Se le ocurre a uno que no debemos dejarnos llevar por la emotividad ni conducir a la gente por el camino equivocado en todo este asunto.
 • ajaaSe on hyvä otsikko sille aluepolitiikalle, jota meidän tulee unionissa ajaa. Ésta es una rúbrica excelente para la política regional que se debería llevar en la Unión. Valtion luokitusta koskeva spekulointi voi ajaa huonossa tilanteessa olevan valtion vararikkoon. La especulación en torno a la calificación de un país puede llevar a la quiebra a países que se encuentran de algún modo en una situación crítica. Lopuksi totean olevani tyytyväinen siihen, että B-ajokortin haltijoiden oikeuksia lisätään niin, että he voivat ajaa raskailla perävaunuilla varustettuja autoja. Por último, me complace la introducción de posibilidades extraordinarias para que los conductores con un permiso de tipo B puedan llevar grandes remolques.
 • johdattaaMeidän tehtävänämmehän on johdattaa kansalaisemme tälle tielle. Después de todo, nuestra tarea es llevar a nuestros ciudadanos por ese camino. Meidän pitäisi käyttää maalaisjärkeämme eikä antaa ideologisten tunteiden johdattaa meitä. Debemos utilizar el sentido común y no dejarnos llevar por sentimientos ideológicos. Olen myös samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä luopua toimistamme, päättäväisyydestämme ja suostuttelutyöstämme, joiden tarkoituksena on johdattaa tietyt maat kohti demokratiaa. Estoy también de acuerdo en decir que no debemos renunciar a nuestra acción, a nuestra perseverancia, a nuestro trabajo de persuasión orientado a llevar a algunos países a la senda de la democracia.
 • johtaaTämä johtaa kuluttajia harhaan. Esto llevaría a engaño al consumidor. Ihmettelen, mihin tämä johtaa. Me pregunto a dónde nos va a llevar esto. Sen ei kuitenkaan pitäisi johtaa omahyväisyyteen. Pero no nos debe llevar a la complacencia.
 • kuljettaaIlmoitimme siten pari viikkoa sitten, mitä esineitä voidaan kuljettaa käsimatkatavarana ja mitä ei. Por consiguiente, hace unas pocas semanas informamos, asimismo, sobre qué objetos se pueden llevar como equipaje de mano y cuáles no. Tämä huolestuttaa tietenkin myös paikallisia asukkaita, koska osa näistä ajoneuvoista saattaa kuljettaa myös vaarallisia aineita, jotka aiheuttavat sitten vahinkoa. Sin duda, esto también incumbe a la población local, ya que algunos de estos vehículos podrían llevar mercancías peligrosas que pueden ocasionar daños. Lainaan paavi Johannes Paavali II:sta: saman eurooppalaisen kotimaan toinenkin keuhko alkoi hengittää ja kuljettaa happea ja itsekunnioitusta kymmenille miljoonille itäeurooppalaisille. El otro pulmón del mismo país europeo, por citar al Papa Juan Pablo II, comenzó a respirar y a llevar oxígeno y respeto por sí mismos a decenas de millones de europeos del Este.
 • opastaaPikkulasta voi opastaa kädestä pitäen ja tarvittaessa näpäyttää, jos on pakko. A un niño pequeño se le puede llevar de la mano, o incluso se le puede dar una bofetada si hace falta. Englannin kielessä on sellainen sanonta, että hevonen voidaan tuoda veden ääreen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan eli toista voi opastaa, muttei pakottaa. En inglés hay un refrán que dice: «puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarle a beber». Opastan sinut kadun yli
 • pitääEdelleen meillä pitää olla sukupuolesta riippumaton työnarvostus. Además, hay que llevar a cabo una valoración neutral en cuanto al sexo del tipo de trabajo realizado. Meidän pitää siis käyttää kaikki energiamme saattaaksemme tämän prosessin päätökseen. Por lo tanto, no debemos escatimar esfuerzo alguno para llevar a buen puerto este proceso rápidamente. Ehkä kaikki urheilijat voisivat pitää mustaa nauhaa merkkinä suruajasta. Tal vez los deportistas pudieran llevar un lazo negro como signo de protesta.
 • tuodaYhdessä voimme kuitenkin tuoda enemmän toivoa Guineaan. Sin embargo, todos juntos podemos llevar la esperanza a Guinea. On paljon parempi tuoda työ ihmisten luo kuin ihmiset työn luo. Es mucho mejor que se acerque el trabajo a las personas en vez de llevar las personas al trabajo. Mielestäni yksi keskeisimmistä uudistuksista on tuoda WTO:hon parlamentaarista demokratiaa. Creo que llevar la democracia parlamentaria al seno de la OMC es una de las reformas clave.
 • viedäToivon, että menettelyt voidaan viedä päätökseen. Espero que la gestión se pueda llevar a cabo. Uskomme, että yhdessä voimme viedä Eurooppa-hanketta eteenpäin. Creemos que juntos podemos llevar más lejos el proyecto europeo. Aiotteko viedä asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi? ¿Tiene intención de llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?
 • antaa kyyti
 • auttaaTämä ohjelma auttaa meitä ylittämään monia muitakin suuria esteitä. Pero su programa nos llevará a otros obstáculos importantes. Uskon siksi, että parlamentti auttaa meitä tämän hyödyllisen hankkeen toteuttamisessa. Por ello, albergo grandes esperanzas de que el Parlamento nos ayude a llevar a buen término esta medida constructiva. Sen avulla voitaisiin arvioida objektiivisesti heidän tilaansa ja auttaa jatkoneuvotteluissa. Esto permitiría llevar a cabo una evaluación objetiva de su situación y también facilitaría futuras negociaciones.
 • haalata
 • hilata
 • käyttääMeidän pitää siis käyttää kaikki energiamme saattaaksemme tämän prosessin päätökseen. Por lo tanto, no debemos escatimar esfuerzo alguno para llevar a buen puerto este proceso rápidamente. Meidän pitäisi käyttää maalaisjärkeämme eikä antaa ideologisten tunteiden johdattaa meitä. Debemos utilizar el sentido común y no dejarnos llevar por sentimientos ideológicos. Meidän täytyy käyttää parlamentaarista painostusta tarvittavien uudistusten toteuttamiseksi. Este Parlamento debe ejercer presión para que se puedan llevar a cabo las reformas necesarias.
 • kestääTämä kaikki kestää tietenkin pitkään. Obviamente, todo esto va a llevar mucho tiempo. Vaihtoehtoisen menetelmän käyttöönotto voi kestää jopa kymmenen vuotta. Conseguir una alternativa puede llevar hasta diez años. Analyysi on monimutkainen, ja sen laatiminen kestää jonkin aikaa. Este análisis es complejo y llevará algo de tiempo.
 • kuluaSovittiin, että niihin saisi kulua enintään viikko. Se acordó que no llevarían más de una semana. Maailmanpankin selvityksen mukaan luvan saamiseksi on suoritettava 17 menettelyä ja siihen voi kulua 162 päivää. Según un informe del Banco Mundial, es necesario llevar a cabo 17 procedimientos para obtener el permiso y esto puede tardar 162 días. Tällainen edellyttää Turkilta sekä institutionaalisesta että psykologisesta näkökulmasta varsinaista poliittista ja yhteiskunnallista mullistusta, ja siihen voi kulua useita sukupolvia. Requerirá un verdadero cambio político y público radical en Turquía, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el institucional, y esto es algo que podría llevar generaciones.
 • motivoida
 • olla päällään
 • olla yllään
 • paimentaa
 • pitää ylläänBritanniassa, jossa naispoliisitkin voivat pitää yllään hijabia, menoa kanaalin toisella puolella seurataan jälleen kummastuneina. En Gran Bretaña, donde las mujeres policías pueden llevar el , lo miramos perplejos desde el otro lado del Canal de la Mancha.
 • raahata
 • viettääJos menneisyys on kuopattu, ei ole järkeä viettää normien ja arvojen ohjailemaa elämää. Si el pasado está muerto, entonces no tiene sentido llevar una vida guiada por normas y valores. Kyse on nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudesta viettää oikeutettujen odotustensa mukaisesti mahdollisimman täyttä elämää. Se trata de la oportunidad de las generaciones actuales y futuras de llevar una vida tan plena como la que legítimamente puedan esperar. Joten totean, että asiantuntijoiden yhteyttämiset eivät voisi minua vähempää kiinnostaa, vaan minä haluan mennä laskettelemaan, ottaa aurinkoa ja viettää tavallista elämää. Por tanto, me digo: no me importa la fotosíntesis, lo que quiero es poder salir a esquiar, tomar el sol y llevar una vida normal.

Related words

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net