Swedish-Finnish translations for alltså

  • niinNiin mainitaan eilisessä pöytäkirjassa. Det står alltså i gårdagens protokoll.Se ei siis enää ole aivan niin ihanaa. Så fantastiskt bra är det alltså inte längre.Onko unionissa näin ollen niin kutsuttuja petoksista vapaita alueita? Finns det alltså så att säga bedrägeribefriade områden i unionen?
  • siisÄlkäämme siis tappako olympiahenkeä. Låt oss alltså inte ta kål på den olympiska andan.Tilanne siis paranee koko ajan. Situationen håller alltså på att förbättras.Nyt ei siis ole aika pysähtyä. Det är alltså inte rätt tid att stanna nu.
  • näinNäin ollen työvälinekin on riittämätön. Verktyget är alltså olämpligt.Näin ollen ei ole syytä viivytellä. Det finns alltså inga skäl till att fördröja förfarandet.Näin ollen meillä on edessämme valtava tehtävä. En enorm uppgift ligger alltså framför oss.
  • niinpäNiinpä siinä asiassa on erehdytty raskaasti. Det har alltså begåtts ett allvarligt misstag här.Niinpä en voinut äänestää, mutta olin läsnä. Jag missade alltså omröstningen, men jag var närvarande.Niinpä meidän on löydettävä käypä ratkaisu. Vi måste alltså hitta en godtagbar balans.
  • siispäSiispä taantuma ei saa merkitä lamaantumista. Att det är lågkonjunktur får alltså inte innebära att vi är passiva.Siispä erot eivät katoaisi mihinkään. Det skulle alltså fortfarande finnas skillnader.Siispä tämä on itsessään hyvin myönteinen asia. Det i sig är alltså en mycket positiv faktor.
  • sitenSiten kyse on hyvin vakavasta aiheesta. Det handlar här alltså om en mycket allvarlig sak.Siten en voi puoltaa mietintöä. Jag kan alltså inte ge betänkandet mitt stöd.Kyse ei siten ole suuresta summasta. Det rör sig alltså inte om en stor summa pengar.
  • tätenMeidän pitäisi täten pitää kiinni rahoitusnäkymistä. Vi måste alltså hålla fast vid de ekonomiska prognoserna.Ehdotamme täten tämän keskustelun lykkäämistä torstai-iltapäivään. Vi föreslår alltså att debatten skjuts upp till torsdag eftermiddag.Kysymykseni kuuluukin: eikö EU: n viesti ole täten kaksitulkintainen? Min huvudfråga är alltså: Utgår det inte ett dubbelt budskap från EU?

Examples

  • Han handlade för 100 kronor mindre än vad jag gjorde, alltså 250 kronor.
  • Han är dum alltså!
  • Alltså, det var en svår fråga.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net