Swedish-Finnish translations for betydligt

  • huomattavastiAsioita yksinkertaistetaan huomattavasti. Det innebär att saker och ting förenklas betydligt.Parlamentti toimii huomattavasti nopeammin. Parlamentet arbetar betydligt snabbare.Galileo-järjestelmä on huomattavasti ongelmallisempi. Galileo är betydligt mer problematiskt.
  • melkoisestiNeuvoston ensimmäiseen esitykseen verrattuna talousarvio on parantunut melkoisesti. Jämfört med rådets första förslag har budgeten förbättrats betydligt.Monen vuoden parlamenttikokemuksenne ansiosta olette kuitenkin myös varmasti tietoinen siitä, että muita asioita on jouduttu lykkäämään melkoisesti. Men efter flera års erfarenhet av arbetet i kammaren inser ni naturligtvis att andra frågor har dragit ut betydligt på tiden.Asiasta keskusteltiin pitkään, mikä lietsoi melkoisesti maanviljelijöiden kärsimättömyyttä: milloin se oikein tulee? Detta har diskuterats under lång tid och odlarnas otålighet har förstärkts betydligt av att inte veta när diskussionen kommer att avslutas.
  • suurestiOlot vaihtelevat suuresti lentokenttien kesken. Olika flygplatsramper varierar betydligt i fråga om skick.Tämä tuonti on kasvanut suuresti viimeisen viiden vuoden aikana. Denna import har ökat betydligt de senaste fem åren.Saanko muistuttaa myös häntä siitä, että esitetyt työpaikkojen menetykset ovat suuresti liioiteltuja. Får jag också påminna honom om att den nämnda förlusten av arbetstillfällen är betydligt överdriven.
  • tuntuvastiAsetusehdotuksessa yksinkertaistetaan tuntuvasti monien eri automerkkien myyntiä. Förslaget till förordning gör det betydligt enklare att sälja flera olika bilmärken.Heidän poliittisia vaikutusmahdollisuuksiaan olisi tuntuvasti lisättävä. De borde ha betydligt större politiskt inflytande än vad de har.Ehdotamme järjestelmää, joka parantaa tuntuvasti pk-yritysten oikeusvarmuutta. Vi föreslår ett system som stärker de små och medelstora företagens rättssäkerhet betydligt.

Examples

  • Priserna har stigit betydligt det senaste kvartalet.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net