Swedish-Finnish translations for diskutera

  • keskustellaVoisimme keskustella tästä yhdessä. Vi kan diskutera detta gemensamt.On tärkeää keskustella asiasta. Det är viktigt att diskutera detta.Meidän ei pitäisi keskustella palkoista lainkaan. Vi skall inte diskutera löner.
  • kiistelläNäin ollen meidän ei aina pitäisi kiistellä yksityiskohdista. Med tanke på detta bör vi inte hela tiden diskutera detaljerna.Joistakin näistä toimielinkysymyksistä saatetaan kiistellä pitkäänkin. En del av dessa institutionella frågor kan vi hålla på och diskutera väldigt länge.Neuvosto haluaisi ehkä kiistellä siitä, mutta me emme näe siinä mitään kiisteltävää. Rådet kanske vill diskutera det, men vi ser inga skäl till det.
  • väitelläVoimme väitellä siitä, olisivatko ne voineet tai olisiko niiden pitänyt olla laajempia. Vi kan diskutera om de kunde eller borde ha varit större.Jos alamme väitellä tästä aiheesta, se ei johda mihinkään. Att diskutera i de termerna kommer inte att leda någonstans.Heillä ei ole sen vuoksi mahdollisuutta keskustella tai väitellä päätöksentekijöiden kanssa tai vaikuttaa heihin. Därför har de ingen möjlighet att diskutera, debattera och påverka beslutsfattarna.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net