Swedish-Finnish translations for egendom

 • omaisuusOmaisuus on annettava takaisin ja pakolaisten paluuoikeus taattava. Egendom måste återges och flyktingars rätt att återvända måste garanteras.Myös kiinteä omaisuus, asuinrakennukset ja kulttuurimuistomerkit kokivat vakavia vahinkoja. Det uppstod också svåra skador på egendom, bostäder och kulturmonument.Sen on katettava kaikki terveys-, omaisuus- ja esinevahingot kaikissa jäsenvaltioissa. Tillräckliga medel måste tillhandahållas för alla skador på hälsa, egendom och andra tillgångar i alla medlemsstater.
 • tila
 • tonttiAnoi kaupungilta tonttia rakentaakseen omakotitalon.kakkospolttajan tontti
 • kartano tila
 • kiinteistöKiinteistölainsäädäntö näyttää olevan tiiviisti kytköksissä maahan, paikkaan, jossa kiinteistö sijaitsee. Lagstiftning om fast egendom verkar vara starkt knuten till markegendomen, platsen där egendomen är belägen.kiinteistöjen myynti ja vuokrausTämä kiinteistö puretaan ensi syksynä.
 • määräala
 • omistaminenPerinteisissä valtasuhteissa lähtökohtana on, että ainoastaan omistaminen ja johto otetaan huomioon. Det traditionella maktförhållandet utgår från att endast egendom och ledning räknas.
 • omistus
 • omistusoikeusOmistusoikeus on yksi perusoikeuksista. – Rätten till egendom är en grundläggande rättighet.Yksi jokaisen ihmisen perusoikeuksista on omistusoikeus ja oikeus periä omaisuutta, etenkin maata. Rätten till egendom och rätten att ärva egendom, främst mark, är varje människas grundläggande rättighet.Mielestäni oli tullut hetki, jolloin komission on yhtenäistettävä taiteilijoiden henkinen omistusoikeus teoksiinsa jälleenmyyntikorvauksen avulla. Jag anser att det var dags för kommissionen att harmonisera rättsreglerna om följerätten och konstnärernas intellektuella egendom när det gäller deras verk.

Examples

 • Numer är det självklart att telefonen är var mans egendom.
 • Föredraget handlade om mark som egendom respektive allmänning.
 • De trivs bra på sin nya egendom i Halland.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net