Swedish-Finnish translations for fall

 • tapaus
  Georgian tapaus on kuitenkin eräästä syystä aivan erityislaatuinen tapaus. Fallet Georgien är dock av ett skäl ett mycket speciellt fall.Meillä on ollut Napsterin tapaus ja New Tellin tapaus. Vi har haft fallen Napster och New Tell.Saksa on puolestaan erilainen tapaus. Tyskland är ett mycket speciellt fall.
 • putoaminen
 • tuho
  Arvoisa puhemies, herra komissaari! Kommunismin tuho muuttaa Euroopan unionin tehtävää. Herr ordförande, herr kommissionär! Kommunismens fall ger Europeiska unionen en förändrad uppgift.Myrsky sai aikaan suurta tuhoa.Rooman valtakunnan nousu ja tuho.
 • asia, juttu
 • case
 • esimerkki
  Tämä on esimerkki häirinnästä työpaikalla. Detta är ett fall av trakasserier på arbetsplatsen.Tšekin tapaus oli toinen esimerkki. Fallet Tjeckien är ett annat exempel.Tämä on esimerkki törkeästä polkumyynnistä. Detta är ett otillåtligt fall av dumpning.
 • keikaus, putoaminen, lasku
 • oikeustapaus
  Jokainen epäselvä kohta direktiivissä on potentiaalinen oikeustapaus EY-tuomioistuimessa. Varje vagt stycke i ett direktiv är ett potentiellt fall för Europeiska gemenskapernas domstol.Perustuslakituomioistuin - tämä oikeustapaus vaikuttaa minusta hieman poikkeavalta ja ristiriitaiselta - on päättänyt lopettaa paikallisvaalien järjestämisen Koperin kunnassa, eli Capodistriassa. Konstitutionsdomstolen beslöt att skjuta upp de lokala valen i Kopers kommun, dvs. Capodistria - ett rättsfall som jag tycker verkar litet egendomligt och ganska kontroversiellt.Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, onko puheenjohtajavaltio Ranska sitä mieltä, että tämän tutkimuspyynnön pitäisi kattaa myös Pelinkan oikeustapaus, mikä olisi kohtuullista. Min första fråga gäller om det franska ordförandeskapet anser att denna begäran om granskning också skall omfatta fallet Pelinka, vilket vore rimligt.
 • pudotus
  Uusia tilauksia on 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000, vaikka Euroopan unionissa tämä lasku oli 77 prosenttia, johon on lisättävä vielä hintojen pudotus. Den nya orderingången är 60 procent lägre än under år 2000 och för Europeiska unionens del innebär detta en ordernedgång på cirka 77 procent, och samtidigt har priserna fallit.Näiden tapahtumien lisäksi tulivat vielä raakaöljytynnyrin hinnan äkillinen nousu ja euron vapaa pudotus, joka tapahtui niin sanottujen eurooppalaisten asiantuntijoiden ennusteista huolimatta. Och detta utan att räkna med stegringen av råoljepriset och eurons fria fall, trots utsagorna från de s.k. europeiska experterna.vapaa pudotus
 • putous
 • putous, vesiputous

Examples

 • Som tur var klarade datorn fallet från bordet.
 • Ekonomin befann sig en stund i fritt fall.
 • Läkare under utbildning studerar många olika fall.
 • Polisen tänker förmodligen lägga ned fallet i brist på bevis.
 • I så fall vill jag avbryta operationen.
 • Roms uppgång och fall.
 • Misstaget ledde till regeringens fall.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net