Swedish-Finnish translations for fram

  • edessäSitä ennen meillä on edessä paljon käytännön töitä. Fram till dess har vi konkreta saker att göra.Olemme siis suuren haasteen ja suuren vaaran edessä. Vi har således kommit fram till tidpunkten för stora utmaningar och stora faror.Puolustuksen on esitettävä asiansa asianomaisen tuomioistuimen edessä. Varje försvar måste lägga fram sitt fall inför den relevanta domstolen.
  • esiinOttaisin esiin joitakin näkökohtia. Låt mig lyfta fram några synpunkter.Esiin nostettiin vielä kaksi kysymystä. Det var två andra frågor som lyftes fram.Haluan tuoda esiin kaksi asiaa. Jag vill lyfta fram två frågor.
  • esilleEsittelijän esille ottama ongelma on todellinen. Problemet som du har lyft fram är reellt.Kysymysten esittäjät ovat jo ottaneet tämän esille. Frågeställarna har ju lyft fram detta.Täällä on nostettu esille useita kysymyksiä. Nu har en mängd frågor lyfts fram.
  • eteenTehkäämme töitä sen eteen, että apu saataisiin perille nopeammin! Låt oss arbeta för att hjälp skall nå fram fortare!Asia olisi tuotava työjärjestystä käsittelevään valiokuntaan ja parlamentin eteen asianmukaisesti. Den bör gå till utskottet för arbetsordningen och läggas fram för det här parlamentet på det normala sättet.Heidän on tultava esiin ja saatettava murhaajat oikeuden eteen, eikä heidän pidä suojella murhaajia oikeudelta. De måste träda fram och se till att dessa mördare ställs inför rätta, inte skydda dem från rättvisan.

Definition of fram

  • i riktning mot målet; i samma riktning som en tittar; i samma riktning som övriga rör sig; i riktning som enligt överenskommelse eller antagande uppfattas som särskilt

Examples

  • Några provade att springa fram till scenen.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net