Swedish-Finnish translations for gå igenom

 • mennä läpiLuulen kuitenkin, että keskustelu osoittaa, että ehdotuksellani on hyvät mahdollisuudet mennä läpi. Jag tror ändå att diskussionen ger vid handen att mitt förslag har goda möjligheter att gå igenom.Meillä on vakava ongelma. Komission ehdotus oli tarpeellinen, kaikkien pitäisi olla siitä yhtä mieltä, ja sen pitäisi mennä läpi. Så vi behöver detta förslag från kommissionen, och alla bör vara eniga, och det bör gå igenom.Minä esitin tarkistuksen, radikaaliryhmä esitti tarkistuksen. Niillä on hyvin pienet mahdollisuudet mennä läpi. Jag har lagt fram ett ändringsförslag, den radikala gruppen har lagt fram ett ändringsförslag. De har inte särskilt stora möjligheter att gå igenom.
 • käydä läpiVoimme käydä läpi yhteisön säännöstön. Vi kan gå igenom EU: s rättsregler.Haluaisin käydä läpi muutamia asioita. Jag skall gå igenom några av dessa.En siis aio käydä läpi tarkistuksia. Jag kommer följaktligen inte att gå igenom ändringsförslagen.
 • kliirata
 • läpikäydäLäpikävin sen sopimuksen huolellisesti ja yksityiskohtaisesti.
 • selvittääVerkot täytyy selvittää ennen uudelleen laskemista.Mummo selvittää mielellään kissan sekoittamaa lankavyyhtiä.Selvitän koulutehtävät nopeasti.
 • tarkastaaTarkastaa [= käydä läpi] saapunut postiOpettaja tarkasti kokeet.Tarkastaa moottori vian löytämiseksi.

Examples

 • Vi skall gå igenom rapporterna från 90-talet för att se vad som gick fel.
 • Efter att ha gått igenom 23 olika vetenskapliga artiklar kan forskarna bekräfta hypotesen.
 • Jag skall gå igenom anmälningarna igen.
 • Läraren gick sedan igenom primitiva funktioner.
 • Kommer du gå igenom något nytt i morgon?
 • Dagen efter skrivningen kommer vi gå igenom uppgifterna tillsammans i klassen.
 • Det är tråkigt att du skall behöva gå igenom den här pärsen.
 • Han går igenom en livskris just nu.
 • Paketet går igenom fem olika säkerhetskontroller.
 • Bilen gick igenom besiktningen.
 • Mannen upptäcktes när han gick igenom passkontrollen.
 • Vattnet gick igenom presenningen.
 • Akta så det inte går igenom.
 • Bilen gick igenom isen i natt, men föraren klarade sig.
 • Förslaget till ny lag gick igenom.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net