Swedish-Finnish translations for händelse

 • tapahtuma
  Se oli hyvin erityinen tapahtuma. Det var en mycket speciell händelse.Huippukokous oli merkittävä tapahtuma. Detta toppmöte var en mycket viktig händelse.Tämä oli ja on aivan poikkeuksellinen tapahtuma. Detta var, och är, en extraordinär händelse.
 • tapaus
  Eikä tämä viimeisin tapaus auta asiaa. Denna senaste händelse är inte till hjälp.Tämä järkyttävä tapaus olisi voitu välttää. Denna förskräckliga händelse hade kunnat undvikas.Tämä on kaikkea muuta kuin yksittäinen tapaus. Det här fallet är långtifrån en isolerad händelse.
 • sattuma
  Kyseessä ei ole pelkkä sattuma eikä yksittäinen tapaus vaan rakennusmateriaalialan johtava yritys . Det här är inte en tillfällig händelse eller något isolerat fall. Vi talar om det främsta företaget inom byggnadsmaterialsektorn: Lafargue-Asland.Ei ole mikään sattuma, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden käsitteet ovat niin suuresti riippuvaisia toisistaan, ja kansalaisen kannalta ne ovat suorastaan erottamattomat. Det är inte av en händelse som begreppen frihet, säkerhet och rättvisa är så beroende av varandra, och ur medborgarnas synvinkel är de formligen oskiljaktiga.

Examples

 • Kommer du ihåg några händelser från den natten?
 • Konserten är årets stora kulturella händelse.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net