Swedish-Finnish translations for nytta

  • hyötySen hyöty ei rajoitu neljään jäsenvaltioon. Dess nytta är inte begränsad till fyra medlemsstater.Tässä tapauksessa koko yhteiskunnalle koituva hyöty olisi varmasti kiistaton. I så fall skulle ingen betvivla den nytta som detta skulle innebära för samhället som helhet.Neljänneksi henkilöstön liikkuvuus on tärkeää, jotta koulutetuista ihmisistä saadaan täysi hyöty. För det fjärde, personalutbyten är viktiga för att man ska kunna dra maximal nytta av utbildade människor.
  • etuEuroopan ilmatilan turvallisuus on kaikkien yhteinen etu. Vi drar alla nytta av säkerheten i det europeiska luftrummet.Etu-Intian niemimaa on eräs alueista, joilla pätevän ulkomaisen työvoiman liikkumisen on jo huomattu hyödyttävän kaikkia osapuolia. Den indiska subkontinenten är en plats där yrkeskunnig migrerande arbetskraft redan visar sig vara av ömsesidig nytta.Minun nähdäkseni "yhden luukun" -ehdotus on olennaisen tärkeä ja valtavan suuri etu sekä hakijoille että kuluttajille. Jag anser att förslaget om ?en dörr, en nyckel? är grundläggande och att det är till stor nytta, inte bara för ansökandena, utan också för konsumenterna.
  • hedelmäHedelmät ovat tärkeä osa terveellistä ruokavaliota.Mitä hedelmiä muutoksella oli?Tässäkö ovat työni hedelmät?
  • hyödyllisyysTämä pätee myös kilpailupolitiikkaan, jossa otetaan ja on otettu huomioon kirjojen hyödyllisyys Euroopan kansalaisille. Detta gäller även konkurrenspolitiken, som har tagit och som tar hänsyn till bokens nytta för de europeiska folken.Tällä toimialalla halutaan myös kiihkeästi, että sen hyödyllisyys tunnustetaan, mutta vaikka alalla toimivien kannustamiseksi tarvitsee toisinaan tehdä hyvin vähän, heidät on yhtä helppo masentaa. Det är också ett verksamhetsområde där man törstar efter ett erkännande av att arbetet gör nytta, men om det i bland inte krävs mycket för en uppmuntran, är det också lätt att orsaka misströstan.
  • hyödyttääViime kädessä se hyödyttää meitä kaikkia. I slutändan kommer vi alla gemensamt att dra nytta av den.Se hyödyttää varmaankin molempia osapuolia. Det kommer säkert att bli till nytta för båda sidor.Ketä tällainen sekava viidakko voi hyödyttää? Vem kan ha nytta av denna hopplösa djungel?

Examples

  • Den här spaden kommer att vara till nytta då vi ska plantera blommorna.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net