Swedish-Finnish translations for otydlighet

  • epämääräisyys
  • epäselvyysMietinnössä on epäselvyys, jonka haluan esittää komissaari van den Broekille ja esittelijälle. I betänkandet finns en otydlighet som jag vill lägga fram för kommissionär Van den Broek och föredraganden.Eri PHARE-ohjelmien tavoitteista eri Keski- ja Itä-Euroopan maissa vallitsee suuri epäselvyys. Det finns stor otydlighet om målsättningarna för de olika Phare-projekten i de olika länderna i Mellan- och Östeuropa.Politiikan epäonnistumiseen on kaksi pääasiallista syytä: ensinnäkin sopimusten epäselvyys ja toiseksi vaihtoehtoisen sähkökapasiteetin varastojen puute. Det är framförallt två faktorer som är ansvariga för politikens misslyckande: för det första, avtalens otydlighet och, för det andra, bristen på tillhandahållande av alternativ elkapacitet.
  • hämäryys

Examples

  • Vi måste göra något åt otydligheten i dokumentationen.
  • Finns det fler otydligheter i texten?

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net