Swedish-Finnish translations for skulle

 • aikoa
 • parvi
  Liput parhailta paikoilta parven keskeltä.
 • pitäisi
  Heidän pitäisi ehkä mennä naimisiin! De kanske skulle ta och gifta sig!Kerroin seikkaperäisesti, kuinka tähän pitäisi päästä. Jag beskrev hur det skulle genomföras.Miksi siis tässä kysymyksessä pitäisi toimia toisin? Så varför skulle det vara annorlunda i det här fallet?
 • piti
  Euroopan piti laajeta ja se laajenisi. Europa måste och skulle utvidgas.Mustan Afrikan piti muuttua punaiseksi. Det svarta Afrika skulle bli rött.Sitä valmisteltiin vuoden alussa ja komission piti äänestää siitä toukokuussa. Förslaget utarbetades i början av året, och det var meningen att kommissionen skulle rösta om det i maj.
 • sattua in a jos clause''
 • tuli
  Valiokunnan käsiteltäväksi tuli lisäksi 135 tarkistusta. Dessutom tillkom 135 ändringsförslag som utskottet skulle hantera.Auto, jonka oli tarkoitus hakea minut, tuli puoli tuntia sovittua myöhemmin. Bilen som skulle hämta mig kom en halvtimme senare än avtalat.Jäsen De Gucht tuli jopa tänne parlamenttiin kertomaan, että se johtaisi kauppasotaan. Karel De Gucht gick sedan vidare genom att komma till parlamentet och säga att det skulle leda till ett handelskrig.
 • tulisi
  Se ei tulisi koskaan mieleenikään. Det skulle aldrig falla mig in.Heistä tulisi voileivän täytettä. Han skulle klämma sönder dem i en sandwich.Miksi meidän tulisi kohdella Makedoniaa eriarvoisesti? Varför skulle vi behandla Makedonien annorlunda?
Got it! This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net