Swedish-Finnish translations for spekulera

  • keinotellaEuro on rajoittanut isännättömän pääoman mahdollisuuksia keinotella valuuttakursseilla. Euron begränsade förstås möjligheterna för det ”lösdrivande” kapitalet att spekulera i valutakurser.Elintarvikkeet eivät ole tuotteita, joilla voidaan keinotella markkinoilla erillään todellisesta elämästä. Livsmedel är inte produkter som man kan spekulera med på en marknad som är skild från varje slags verklighet.Kun on päästöoikeuksia, niillä voidaan keinotella myös otc-kaupoilla, kokonaan ohi pörssien. Eftersom det finns utsläppsrätter kan människor till och med spekulera i dem genom OTC-handel och på så sätt undvika börserna helt.
  • pohdiskella
  • pohtiaOn ennenaikaista tänään pohtia miten ne suhtautuvat lähestymistapaamme. Det är i dag för tidigt att spekulera i hur de kommer att reagera på vårt handlingssätt.Neuvoston tehtävänä ei ole pohtia sitä, onko Yhdistyneen kuningaskunnan tai Yhdysvaltojen välillä uutta liittoa. Det är inte en fråga för rådet att spekulera i huruvida det förekommer en ny allians mellan Förenade kungariket och Förenta staterna.Härjät ja varsat, jotka peltos kyntävät, syövät sekoitettuja ohria, jotka viskimellä ja pohtimella ovat pohditut. (v. 1776 Raamattu Jesaija 30:24
  • spekuloidaNäin ollen ei ole syytä spekuloida näiden maiden liittymisen siirtämisellä. Det är därför inte relevant att spekulera i att skjuta upp deras anslutning.Tutkimus on käynnissä, emmekä saa spekuloida sen tuloksilla. Utredningen pågår och vi ska inte spekulera i vad den kan utmynna i.Tämä tulee edellyttämään neuvotteluja, joten en halua tässä vaiheessa spekuloida yksityiskohtia. Eftersom detta kommer att kräva förhandlingar, vill jag i detta skede inte spekulera om detaljerna.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net