Swedish-Finnish translations for staterna

  • Amerikan yhdysvallat
    Amerikan yhdysvallat on Euroopan unionin suurin ja paras liittolainen. . – Förenta staterna är Europas största och bästa allierade.Olemmeko vain kinkku tai salami voileivässä, jonka Amerikan yhdysvallat haluaa koota? Skinkan, salamin i den macka som Förenta staterna vill göra?Esimerkiksi jopa Amerikan yhdysvallat rajoittaa etuuskohteluun oikeuttavan järjestelmän puitteissa tapahtuvaa tuontia. Exempelvis begränsar till och med Förenta staterna importen under preferensvillkor.
  • Amerikka
    Meidänhän on pantava juoksuksi, sillä Amerikka kiirehtii edessä ja Kiina puhaltaa meidän selkämme takana. Det är bäst att vi skyndar oss eftersom Förenta staterna ligger före oss och Kina inte ligger långt efter oss.Jos Amerikka ja Eurooppa tekevät yhteistyötä sen sijaan, että ne asettuvat toisiaan vastaan, saamme todella pyörät pyörimään. Om Förenta staterna och Europeiska unionen arbetar hand i hand i stället för att konfrontera varandra kan vi verkligen få fart på saker och ting.Emme voi ottaa sitä riskiä, että Latinalainen Amerikka pitää yhä edelleen Yhdysvaltoja tärkeimpänä kumppaninaan ja Euroopan unionia vain uskollisena seuralaisena. Vi kan inte riskera att Latinamerika fortsätter att prioritera Förenta staterna samtidigt som Europeiska unionen bara betraktas som en trogen följeslagare.
  • USA
  • Yhdysvallatp
    Sitten on tietenkin vielä Yhdysvallat. Sedan har vi förstås Förenta staterna.Yhdysvallat kohtaa saman ongelman. Förenta staterna står inför ett liknade problem.Yhdysvallat on hyväksynyt tämän. Detta har Förenta staterna godtagit.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net