Swedish-Finnish translations for stolthet

  • ylpeys
    On luonnollisesti aivan järjetöntä, jos kansallinen ylpeys yhdistetään tällaisen aseen omistamiseen. Att man förknippar nationell stolthet med detta, med innehavet av ett sådant vapen, det är naturligtvis helt uppåt väggarna.Euroopan unioni on sitoutunut ihmisoikeuksiin: sen todellinen ylpeys ei ole euro eikä kauppa vaan ihmisarvo. Den europeiska unionen är förknippad med de mänskliga rättigheterna: dess verkliga stolthet är varken euron eller marknaden, utan människovärdet.Minut valtaa kuitenkin ylpeys huomatessani, miten naiset huolehtivat tärkeistä tehtävistä sukupolvien välisen solidaarisuuden turvaamiseksi perheympäristössä. Jag blir emellertid fylld av stolthet när jag ser kvinnor som tar på sig ett stort ansvar i fråga om solidaritet mellan generationerna inom familjen.
  • kopeus
  • ylpeydenaihe
    Terveydenhuolto oli aikanaan Castro ylpeydenaihe ja ilo, mutta nykyään lääkkeet ovat vain rikkaiden kommunistijohtajien tai ulkomaisten matkailijoiden ulottuvilla. Hälsofrågorna var Castros stolthet, men i dag är vanliga mediciner endast till för rika kommunistledare eller utländska turister.Ja tämä on mahdollista vaarantamatta rahoitusta sosiaaliturvalle, joka on eurooppalaisen kehitysmallin ylpeydenaihe. Och detta utan att äventyra finansieringen av socialförsäkringen, som är den europeiska utvecklingsmodellens stolthet.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net