Swedish-Finnish translations for synd

 • synti
  Rohkenen sanoa: tunnustettu synti on anteeksiannettu synti. Jag tillåter mig att säga: synd som bekännes är synd som förlåtes.Muutamien kollegojeni mielestä epäpätevyys on pieni synti. Enligt vissa av mina kolleger är inkompetens en förlåtlig synd.On synti ja häpeä, että hädänalaiset ihmiset valjastetaan vetämään Tanskan EU-vastustajien vaunua. Det är synd och skam att människor i nöd skall spännas för EU-motståndarnas vagn i Danmark.
 • sääli
  On sääli, että tämä on vienyt näin kauan aikaa. Det är synd att det dröjt så länge.Mikä sääli, ettei niin tapahdu enää. synd att detta inte längre är fallet.Sääli, ettei kukaan kuunnellut meitä. Det är synd att ingen lyssnade på oss.
 • häpeä
  On häpeä, että Unkari menetti tämän mahdollisuuden. Det är synd att Ungern missade denna möjlighet.Joten jos haluatte hävitä, jatkakaa, mutta se on häpeä, me... Så om ni vill förlora, varsågod, men det är synd. Vi kommer att göra ...On häpeä, että täällä ei ole neuvostosta ketään vastaamassa tähän kysymykseen. Det är synd att ingen från rådet är här för att besvara den frågan.
 • harmi
  On vain harmi, että se on myöhässä. Det är bara synd att det kommer så sent.Harmi vain, että tarkistuksia on vielä niin paljon. Bara synd att det är så många ändringsförslag.Mielestäni on harmi, ettei siinä ole tehty mitään konkreettisia esityksiä. Jag tycker att det är synd att det inte ges några konkreta förslag i den.
 • ikävä
  Ikävä kyllä emme aina muista Euroopan kulttuuriteollisuuden taloudellista merkitystä. Det är synd, men vi förstår inte alltid den ekonomiska betydelsen av den europeiska kulturindustrin.Ikävä kyllä muutamat heistä eivät ole osallistuneet keskusteluun, mikä on sääli, koska olisi ollut hyvin mielenkiintoista kuulla heidän ajatuksiaan. En del av dem har tyvärr inte deltagit i debatten, vilket är synd eftersom det hade varit mycket intressant att höra deras synpunkter.Arvoisa komission jäsen, ikävä kyllä sellaiset maat, joissa ihmiset sairastuvat rintasyöpään sekä rintasyöpäpotilaita hoitavat maat ja sairaalat jätetään oman onnensa nojaan. Det är synd att lämna det land där någon drabbas av bröstcancer och det land och sjukhus där de kan behandlas till sitt öde.
 • vahinko
  Se on vahinko, mutta asialle ei mahda mitään. Det vore synd, men det får bli så.Te olette suistanut sen raiteiltaan, ja se on vahinko. Ni har förstört detta, och det är synd.On vahinko, että naiset pääsevät ääneen vasta tässä vaiheessa. Det är synd att vi har fått vänta så länge.

Examples

 • Det är synd att mörda.
 • Det är synd att vi inte kan deltaga på invigningsceremonin.
 • synd att vi missar presidentens besök!

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net