Swedish-Finnish translations for synpunkt

  • näkökulmaTähän erityiseen ajatukseeni sisältyy vielä eräs toinen näkökulma. Till denna särskilda synpunkt kan läggas ytterligare en.Tämä olisi siis yksi näkökulma, jota olisi tutkittava hyvin tarkkaan. Detta är alltså en synpunkt som vi skulle vara tvungna att undersöka mycket noga.Tämä ei ole näkökulma tai epäilijän virheellistä tietoa, vaan havaintoihin perustuva tosiseikka. Detta är inte en synpunkt från eller en missuppfattning av en skeptiker, utan ett empiriskt faktum.
  • arviointipalaute
  • kanta, näkökanta
  • mielipideKoulutusjärjestelmässä sisällä olevien mielipide hukkuu usein suuriin siviilihallinnon koneisiin ja byrokratiaan, jolla kouluja pyöritetään. Synpunkter från dem som arbetar inom utbildningssystemen förloras ofta i de stora civila tjänstemaskiner och den byråkrati som handhar skolorna.Vähemmistöön jäänyt mielipide kattaa kuitenkin omat mielipiteeni täysin, minkä haluaisin saada kirjatuksi selostukseen ja pöytäkirjaan. Minoritetsyttrandet täcker emellertid fullt ut mina synpunkter, vilket jag vill skall tas till protokollet.Puheenjohtajavaltio Espanjalla on kuitenkin oltava mielipide esimerkiksi siitä, kavennetaanko Espanjan kansalaisten mahdollisuuksia asua toisessa EU-maassa. Emellertid måste den spanska regeringen exempelvis ändå rimligen ha en synpunkt på om man begränsar spanska medborgares möjlighet att bo i ett annat EU-land.
  • näkemysTämä on ainakin ryhmäni näkemys. Det är i alla fall min grupps synpunkt.Se on täysin perusteltu näkemys. Detta är en helt legitim synpunkt.Parlamentin näkemys on osoittautunut oikeaksi. Europaparlamentets synpunkt har visat sig vara riktig.
  • näkökohtaTämä oli hyvin mielenkiintoinen näkökohta. Det var en mycket intressant synpunkt.Tämäkin on oleellinen näkökohta. Det är också en viktig synpunkt.Tässä yhteydessä tulee kuitenkin mieleen yleisempi näkökohta. Jag kommer dock att tänka på en mer allmän synpunkt i detta sammanhang.
  • palauteKaikenlainen palaute järjestelyjen toimivuudesta on erittäin tervetullutta.Ohjelma antaa palautteena luvun alkutekijät.
  • tulkinta

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2023 DictionaryPro.net