Swedish-Finnish translations for utbildning

 • koulutus
  Toiseksi on koulutus, koulutus ja koulutus. För det andra handlar det om utbildning, utbildning och utbildning.Mielestäni koulutus, koulutus ja aina vaan koulutus on todellinen vastaus köyhyyteen. Jag anser att ?utbildning, utbildning och åter utbildning? är det verkliga svaret på fattigdomen.Koulutus, jossa minun mielestäni yhdistyy kolme vaatimusta, kolme näkökohtaa. Ensimmäiseksi, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, jotta he tuntevat hyvin kaikki maahanmuuttoa säätelevät normit. En utbildning som ur mitt perspektiv förenar tre krav, tre aspekter. För det första en bra teknisk och yrkesinriktad utbildning för att de skall känna till lagstiftningen som reglerar invandringen.
 • kasvatus
  Tärkeimpiä ovat kasvatus ja valistus. Uppfostran och utbildning är nyckelfaktorer i detta sammanhang.Nuorison koulutus ja kasvatus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Utbildning och uppfostran av ungdomar är något mycket viktigt.Siitä tulemmekin aiheeseen kodin kasvatus ja opetus. Då kommer vi till frågorna om utbildning och uppfostran i familjen.
 • opetus
  Opetus on muutakin kuin vain koulutusta ammattiin. Utbildning är mer än en yrkesutbildning.Tietoyhteiskunta, kulttuuri ja opetus Informationssamhället, kultur och utbildningVirallinen opetus on yhdistettävä epäviralliseen oppimiseen. Formell och informell utbildning bör sammanföras.

Examples

 • Var fick du din utbildning?
 • Utbildning är mycket viktigt för samhällsutvecklingen.
 • Vad har du för utbildning?

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net