Swedish-Finnish translations for utvecklad

  • kehittynyt
    Kuten kaikki tiedämme, Taiwan on kehittynyt ja vakaa demokratia. Taiwan är som vi alla vet en väl utvecklad och stabil demokrati.Mielestäni se on näistä neljästä perusvapaudesta vähiten kehittynyt. Jag anser att detta är den minst utvecklade av dessa fyra grundläggande rättigheter.Kehittynyt kuluttajansuojapolitiikka on myös keino tukea pk-yrityksiä. En utvecklad konsumentskyddspolitik är även ett sätt att stödja små och medelstora företag.
  • teollisuusmaa
    Jos jollakin maalla, riippumatta siitä, onko se kehitysmaa vai teollisuusmaa, on fossiilisia polttoainevaroja - hiiltä - tai ydinenergiaa, se käyttää niitä. Om ett land har resurser bestående av fossila bränslen (kol) eller kärnkraft, kommer landet att utnyttja denna resurs oavsett om det är ett utvecklingsland eller hör till den utvecklade världen.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net