Swedish-Finnish translations for välmående

  • hyvinvointiNe ovat eläviä olentoja, joiden hyvinvointi on pyrittävä takaamaan. Det är levande varelser, vilkas välmående måste eftersträvas.Meidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan. Vi måste skydda varje barns välmående och värna om deras intressen.Tällä alalla säädettävissä laeissa on asetettava etusijalle potilaiden terveys ja hyvinvointi. Patienternas hälsa och välmående måste stå i centrum för de lagar vi stiftar inom området.
  • hyvinvoivaArvoisa puhemies, Irakilla olisi mahdollisuudet olla rikas ja hyvinvoiva. Herr talman! Irak har en potential att vara rikt och välmående.Entisen Neuvostoliiton hyökätessämaahamme 30 vuotta sitten Afganistan oli jotakuinkin hyvinvoiva maatalousyhteiskunta. För 30 år sedan, när f.d. Sovjetunionen invaderade Afghanistan, var landet ett tämligen välmående jordbrukssamhälle.Alankomaat oli kuitenkin siihen aikaan hyvinvoiva maailmanmahti, ja siellä vallitsi suhteellisen suuri vapaus. Ändå var Nederländerna på den tiden en välmående världsmakt och hade landet relativt mycket frihet.
  • rahoissaan

Examples

  • Välmåendet ska vara så högt som möjligt.

Trending Searches

Popular Dictionaries

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2022 DictionaryPro.net