English-Finnish translations for afterwards

 • jälkeenpäin
  Jälkeenpäin järjestettiin suuria mielenilmauksia. There were large demonstrations afterwards. Jokainen voi sitten syyttää toisiaan jälkeenpäin. Everyone can then blame each other afterwards. Jälkeenpäin meidän on keskusteltava rahoitusnäkymistä. We have to discuss afterwards the Financial Perspective.
 • jälkikäteen
  Jälkikäteen se on aina liian myöhäistä. Afterwards is always too late. Siten jälkikäteen vastaaminen helpottuu huomattavasti. That makes it much easier to answer afterwards. Nyt pyydämme, että se tehdään välittömästi jälkikäteen. We now ask for it to be done immediately afterwards.
 • lisäksi
  Lisäksi yksi näistä parlamentaarikoista pidätettiin pian istunnon jälkeen. Furthermore, one of these parliamentarians was arrested shortly afterwards. Moldova oli Hitlerin ja Stalinin sopimuksen uhri. Lisäksi Moldovaa ryövättiin vuosikymmenien ajan tyhjiin Neuvostoliiton eurooppalaisena siirtomaana. Moldavia was the victim of the Hitler/Stalin pact and, for decades afterwards, it was plundered as a European outpost of the Soviet Union. Lisäksi ministerit hyväksyivät asian vain vähän myöhemmin, mikä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, heijastaa jälleen kerran halukkuuttamme tehdä yhteistyötä neuvoston kanssa. Moreover, the ministers recognised it shortly afterwards, which, Mr President, reflects once again this desire to cooperate with the Council.
 • myöhemmin
  Voimme lukea sen yhdessä myöhemmin. We can read it together afterwards. Toimitan siitä äänestyksen siis myöhemmin. So I shall put it to the vote afterwards. Siksi meidän on tehtävä päätöksemme vasta myöhemmin. And we can only take a decision afterwards.
 • perässä
  Euroalue on seurannut perässä. The Euro Zone followed on afterwards. Haluaisin, että komissaari vahvistaisi, että Latvialla on nyt mahdollisuus päästä ensimmäiseen ryhmään ja että Liettua ja Slovakia voisivat luonnollisesti seurata nopeasti perässä. So I would ask the Commissioner to confirm that Latvia now has the possibility of joining the very first group, and that Lithuania and Slovakia will of course be able to do so very shortly afterwards. Möttönen hiihtää Järvelän perässä.
 • perästäpäin
 • sen jälkeen
  Parlamentti sai asiakirjat sen jälkeen, heti sen jälkeen. It received the documents afterwards, immediately afterwards. Sen jälkeen annan puheenvuoron hänelle itselleen. Afterwards I will give him the floor. Tehkää tämä siis Nizzassa, ei sen jälkeen. Do this at Nice then, and not afterwards.
 • sittemmin
  Esitin sittemmin itse epäilyjä äänestyskorttini toimivuudesta. I raised myself afterwards the question of the soundness of my voting card.
 • sitten
  Jokainen voi sitten syyttää toisiaan jälkeenpäin. Everyone can then blame each other afterwards. Liha pitäisi mieluummin kuljettaa sitten sen jälkeen. It would be better to transport the meat afterwards. Jälkeenpäin kaikki voivat sitten syyttää toisiaan. Afterwards, each can then lay the blame on the other person.

Definition of afterwards

 • At a later or succeeding time

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2021 DictionaryPro.net