English-Finnish translations for break up

 • hajota
  Jos Euroopan perustuslaista ei päästä yksimielisyyteen laajentuneessa Euroopassa, tämäkin mittava kokonaisuus voi hajota. If no agreement is reached on the European Constitution within an enlarged Europe, this major entity could also break up. Nyt kun olemme yhdistyneet, ei hajota toisella tavalla, vastavuoroisuuden puutteeseen kansalaisten kehitysmahdollisuuksissa. Since we have united, let us not break up in another way, as a result of a lack of reciprocity in the opportunities for citizens to develop.
 • erota
 • hajaantua
 • hajottaa
  Tarkoituksena oli hajottaa ja tuhota Solidaarisuus-ammattiliike. This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union. Mitä aiomme tosiaankin tehdä vaatimukselle hajottaa Makedonia (vai pitäisikö puhua edelleen entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta)? What indeed will we do about the demand to break up Macedonia (or should that still be FYROM)? Tällä luotaisiin edellytykset sille, että neuvosto tarkastelee asiaa uudelleen ja mahdollisesti hajottaa nykyisen määrävähemmistön. That would pave the way for the Council to reconsider this matter and to possibly break up the existing qualified minority.
 • hävitä
 • jakaa
  Tarkoituksena oli hajottaa Jugoslavia ja jakaa se osiin. Onnistuitte tässä miehittämällä Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon sekä perustamalla suojelualueita. It was to break up Yugoslavia and share it out and you succeeded in doing this by imposing foreign occupation in Bosnia-Herzegovina and Kosovo and by creating protectorates. Keittäjä jakoi ruokaa metallisen tiskin takaa.Hän mursi leivän ja jakoi sen.
 • levitä käsiin
 • lopettaa hajottaa
 • mennä kiinni
 • mennä rikki
 • panna poikki
 • rikkoa
  Yritys rikkoa jalkapalloliigan televisiointimonopoli on ollut täysin surkea esitys. Trying to break up the TV monopoly over premiership football has been a complete dog’s breakfast.
 • rikkoutua
 • särkeä murentaa
 • särkyä
 • sulkea ovensa
 • tehdä bänät
 • lopettaa
 • murentaa
 • särkeä
  Matti ja Maija särkivät ikkunan heittämällä siihen lumipallon.Hammastani särkee taas.
 • [[sulkea]] [[ovensa]]

Definition of break up

Examples

 • It broke up when it hit the ground.
 • She broke up with her boyfriend last week.
 • Jane and Stephen broke up
 • The meeting finally broke up after a three-hour discussion
 • Youre breaking up. Can you repeat that?
 • Break up the cheese and put it in the salad.
 • The police came in to break up the disturbance.

DictionaryPro.net

DictionaryPro.net is a free online dictionary with more than 14 million translations.

Terms of Use   Cookies   Contact Us

Auf DeutschPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Content is based on Wiktionary articles.
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike license.
© 2004-2019 DictionaryPro.net